5. IZVANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati prije početka 20. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazane za 29. studeni 2017. godine (srijeda), s početkom u 10 sati u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU AMANDMANA NA PRORAČUN BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
  2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU  - po žurnom postupku.

 Rasploživi materijal preuzmite OVDJE!