Zastupnici Skupštine započeli 20. redovitu sjednicu

mala 20 sjednica Foto 01Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je po žurnom postupku Nacrt zakona o dopunama Zakona o ovršnom postupku. Ovaj zakon dopunjen je odredbama koje uvažavaju pravno shvaćanje Apelacijskog suda Brčko distrikta u svezi s postupanjem u slučajevima neplaćanja usluga parkiranja. 

Po žurnom postupku usvojen je i Nacrt zakona o stavljanju izvan snage Zakona o sigurnosti prometa na cestama Brčko distrikta BiH, jer se na području Distrikta primjenjuje Zakon o sigurnosti prometa na cestama BiH. Skupština je zaključila da od institucija i odjela Vlade zatraži da provjere ima li u okviru njihovih nadležnosti državnih zakona koji se mogu izravno primijeniti na prostoru Distrikta zbog čega lokalne zakone treba staviti izvan snage.

20 sjednica Foto 02

Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2017. godinu na prijedlog Povjerenstva za proračun odloženo je za iduću sjednicu, kada će biti razmatrana i Informacija u svezi s korištenjem nove zgrade Policije Brčko distrikta BiH. Za iduću sjednicu Skupštine odloženo je i razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o zabrani pušenja i drugih oblika uporabe duhana i duhanskih proizvoda na javnim mjestima, do kada će zastupnicima biti dostavljeni zaključci s nedavno održane javne rasprave.

Usvojeno je više odluka o utvrđivanju javnog interesa Brčko distrikta BiH za izgradnju cesta i dana suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP “Radio Brčko“ .

Skupština će nastaviti 20. redovitu sjednicu za 15 dana kada treba razmatrati Informaciju Direkcije za financije o trošenju javnih sredstava  po osnovi dotacija i subvencija u razdoblju od 2014. do 2017. godine i nacrte zakona o dopuni Zakona o zastupnicima i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama i plaćama korisnika proračunskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta BiH.

20 sjednica Foto 01