Skupština Brčko distrikta BiH završila 21. i 22. redovitu sjednicu

mala Sjednica Skupstine foto 1U nastavku 21. redovite sjednice zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili su Nacrt zakona o zabrani pušenja i drugih oblika uporabe duhana i duhanskih proizvoda na javnim mjestima u drugom čitanju s četiri amandmana.

Pored već predviđenih ograničenja u korištenju duhana i duhanskih proizvoda na javnim mjestima usvojenim amandmanima uvedena su i ograničenja u korištenju elektroničkih cigareta. Izuzev toga, brisana je odredba koja se odnosila na zabranu korištenja duhana i duhanskih proizvoda na stadionima jer je riječ o objektima otvorenog tipa, a pravnim osobama i poduzetnicima ostavljeno je razdoblje od 180 dana za usklađivanje rada u objektima s odredbama ovog zakona. Prihvaćen je i amandman koji je ostavio mogućnost vlasnicima ugostiteljskih objekata do 50 četvornih metara u kojima se ne poslužuje hrana da odluče hoće li to biti objekti u kojima će biti dopušteno ili zabranjeno pušenje, što će biti obilježeno istaknutim oznakama. 

 

Sjednica Skupstine foto 2

Zastupnici Skupštine usvojili su Nacrt zakona o izmjenama Zakona o Pravobraniteljstvu Brčko distrikta BiH u prvom čitanju koji propisuje donošenje posebnog zakona o plaćama i naknadama pravobranitelja i njegovih zamjenika, koji je, također, bio na dnevnom redu u drugom čitanju, ali je njegovo razmatranje i usvajanje odloženo. Razlog izmjene Zakona o Pravobraniteljstvu je izvršenje presude Apelacijskog suda Brčko distrikta BiH. 

Sjednica Skupstine foto 3

Na 21. redovitoj sjednici usvojeno je Izvješće o radu i financijskom poslovanju JP “Ceste Brčko“ u prvom polugodištu ove godine kao i devet odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH koje se odnose na izgradnju cestovne i komunalne infrastrukture u mjesnim zajednicama.

Skupština je razmatrala i Informaciju o realizaciji projekta izgradnje upravne zgrade Policije Brčko distrikta na prijedlog zastupnika Branislava Markovića. Vezano za ovo pitanje Skupština je na 22. sjednici, održanoj  nakon završetka 21. sjednice, donijela Odluku o usvajanju prijedloga mjera. S ciljem ispunjenja svih potrebnih preduvjeta za uspješan završetak projekta izgradnje zgrade Policije, ovom odlukom je predviđena provedba tenderskih procedura za izradu projektne dokumentacije, a potom i izbor izvođača radova kao i izvođenje radova u obujmu i na način kojim će se u potpunosti otkloniti svi nedostatci. Izvođenje radova pratit će nadzorni tim sastavljen od stručnih osoba, a po završetku radova bit će pokrenuta nova procedura pribavljanja odobrenja za uporabu, nakon čega će biti izvršena primopredaja objekta između Odjela za javne poslove, Ureda za upravljanje javnom imovinom i Policije Brčko distrikta BiH kao korisnika objekta. Skupština je zadužila Vladu da u Proračunu za 2018. godinu osigura nedostajuća financijska sredstva za realizaciju mjera naloženih Odlukom Skupštine. Vlada je također zadužena da u roku od 90 dana utvrdi odgovornost za učinjenu štetu kao i financijski iznos štete te da poduzme mjere za obeštećenje proračuna Brčko distrikta BiH. 

Sjednica Skupstine foto 4

Na 22. redovitoj sjednici usvojena je Odluka o privremenom financiranju odjela i institucija Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine u iznosu od  45 495 305,88 KM. Usvojeno je i Izvješće o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine. Potporu zastupnika dobili su i Nacrt zakona o dopuni Zakona o zastupnicima Skupštine i Nacrt zakona o izmjeni dopuni Zakona o naknadama i plaćama korisnika proračunskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta BiH, u drugom čitanju. Dana je suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP “Luka Brčko“, a sjednica je završena razmatranjem Plana revizije za 2018. godinu.