59. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati po završetku nastavka 58. sjednice zakazanog za 8. srpnja 2015. godine (srijeda), s početkom u 10 sati,  u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 57. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA  U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Đorđa Kojića) – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U TIJELIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA ČLANA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestitelj predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENU I DOPUNU STATUTA JAVNOG PODUZEĆA „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU NADZORNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2014. GODINU - izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora
 11. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U SVEZI SA BOBAR BANKOM a. d. BIJELJINA - izvjestitelj glavni revizor
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 3. 2015. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA VISOKOG SUDBENOG I TUŽITELJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU - izvjestitelj predsjednik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RJEŠAVANJU ZAHTJEVA DRUGE RAZLIKE U CIJENI U PROJEKTU „PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE RIJEKE SAVE U VODU ZA PIĆE KAPACITETA 330 l/sec PO SISTEMU KLJUČ U RUKE“ (prijedlog zastupnika Miodraga Peranovića)
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI S KAPITALNIM PROJEKTIMA IZ OBLASTI VODOOPSKRBE (prijedlog zastupnika Ratka Stjepanovića)
 17. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELA ZA GOSPODARSKI RAZVITAK, ŠPORT I KULTURU O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH - (prijedlog zastupnice Sabire Mujkić)
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO O RADOVIMA NA LOVAČKOJ KUĆI LOVAČKOG DRUŠTVA „LANE“ GORNJI RAHIĆ – SEKCIJA ŠATOROVIĆI – (prijedlog zastupnika Adema Ribića)
 19. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI SA AKTIVNOSTIMA PRILIKOM USVAJANJA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU - (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 20. INFORMACIJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U ODJELU ZA OBRAZOVANJE U PRIMJENI ZAKONA O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE.