60. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati po završetku nastavka 58.  i redovite 59. sjednice, zakazanih za  29. srpnja 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći: D N E V N I   R E D

 1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE NEKATEGORIRANE CESTE U ZASELKU BUBANJ, URBANO PODRUČJE DUBRAVE – izvjestitelj gradonačelnik
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA ULICE FRA ŠIMUNA FILIPOVIĆA U STAMBENOM NASELJU „KLANAC“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA CESTE U ZASELKU MATIĆI, U MZ VITANOVIĆI – izvjestitelj gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM – izvjestitelj gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆE  NEKATEGORIRANE CESTE U  URBANOM  PODRUČJU „OMERBEGOVAČA“ – izvjestitelj gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA  NEKATEGORIRANE CESTE PREMA KUĆI IVE TUFEKČIĆA U URBANOM PODRUČJU ULOVIĆ – izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA U ULICI NIKOLE TESLE U MZ GRČICA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZGRADNJA DIJELA PLANIRANE ULICE U STAMBENOM NASELJU KLANAC – I FAZA – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI NETO DOBITI IZ 2014. GODINE JAVNOG PODUZEĆA „CESTE BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – predsjednik Upravnog odbora
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA REVIDIRANI - AŽURIRANI POSLOVNI PLAN ZA 2015. GODINU JAVNOG PODUZEĆA „CESTE BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – predsjednik Upravnog odbora
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU S FINANCIJSKIM POSLOVANJEM ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2014. GODINE JAVNOG PODUZEĆA „CESTE BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – predsjednik Upravnog odbora

Rasploživi radni materijal možete preuzeti OVDJE!