Ime i prezime:
Lidija Ljubojević
Datum rođenja:
..1965.
Mjesto rođenja:
Berane, Crna Gora
Prebivalište:
Brčko distrikt BiH
Stranačka pripadnost:
SDS-NDP
Zastupnik od:
20.11.2012.
Dužnost u Skupštini:
Predstavnik crnogorske manjine u Skupštini Brčko distrikta BiH
Stručna sprema:
Doktor medicine
Strani jezici:
Biografija:
Rođena 1965. godine u Beranama, Crna Gora, ljekar specijalista opšte i porodične medicine, subspecijalista kliničkog ultrazvuka.
Zaposlena u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta na mjestu šefa Službe za zdravstvenu zaštitu.
Udata, majka dvoje djece.
Po nacionalnosti Crnogorka.
Kontakt:
Telefon:
E-mail: lidija.ljubojevic@skupstinabd.ba

Napomena: Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH sami su ispunili obrazac s biografskim podacima, isključivo za potrebe prezentacije na Web-stranici. Vrsta i obim podataka koji su objavljeni na ovoj stranici predstavljaju njihov vlastiti izbor a Stručna služba Skupštine intervenisala je samo u slučaju pravopisnih i gramatičkih grešaka.