Ime i prezime:
Sead Softić
Datum rođenja:
...
Mjesto rođenja:
Prebivalište:
Stranačka pripadnost:
SDA
Zastupnik od:
27.12.2012.
Dužnost u Skupštini:
Stručna sprema:
Strani jezici:
Biografija:
Kontakt:
Telefon:
E-mail: sead.softic@skupstinabd.ba

Napomena: Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH sami su ispunili obrazac s biografskim podacima, isključivo za potrebe prezentacije na Web-stranici. Vrsta i obim podataka koji su objavljeni na ovoj stranici predstavljaju njihov vlastiti izbor a Stručna služba Skupštine intervenisala je samo u slučaju pravopisnih i gramatičkih grešaka.