Ime i prezime:
Branislav Marković
Datum rođenja:
30.05.1988.
Mjesto rođenja:
Banovići
Prebivalište:
Brčko, Grbavica
Stranačka pripadnost:
BDP
Zastupnik od:
15.11.2016.
Dužnost u Skupštini:
Stručna sprema:
VSS
Strani jezici:
engleski i njemački
Biografija:
Rođen je 30. 05. 1988. godine u Banovićima. Osnovnu i srednju školu završio je u Brčkom. Zvanje doktora medicine stekao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Radi u službi Hitne medicinske pomoću u Brčkom. Oženjen, otac jednog djeteta.
Kontakt:
Telefon: 066 973-124
E-mail:

Napomena: Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH sami su ispunili obrazac s biografskim podacima, isključivo za potrebe prezentacije na Web-stranici. Vrsta i obim podataka koji su objavljeni na ovoj stranici predstavljaju njihov vlastiti izbor a Stručna služba Skupštine intervenisala je samo u slučaju pravopisnih i gramatičkih grešaka.