Ime i prezime:
Milan Purić
Datum rođenja:
30.9.1962.
Mjesto rođenja:
Bukovac 64
Prebivalište:
Plazulje b.b., Brčko
Stranačka pripadnost:
SDS-NDP
Zastupnik od:
02.10.2004.
Dužnost u Skupštini:
Zastupnik
Stručna sprema:
VSS
Strani jezici:
Biografija:
Oženjen sam, otac dvoje djece. Po zanimanju sam psihijatar. Obavljam privatnu praksu u Brčkom.
Kontakt:
Telefon: 049-216-129
E-mail: milan.puric@skupstinabd.ba

Napomena: Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH sami su ispunili obrazac s biografskim podacima, isključivo za potrebe prezentacije na Web-stranici. Vrsta i obim podataka koji su objavljeni na ovoj stranici predstavljaju njihov vlastiti izbor a Stručna služba Skupštine intervenisala je samo u slučaju pravopisnih i gramatičkih grešaka.