Ime i prezime:
Ćazim Dačaj
Datum rođenja:
19.07.1965.
Mjesto rođenja:
Krajk, Prizren, Kosovo
Prebivalište:
Sarajevska 10, Brčko
Stranačka pripadnost:
Nezavisni
Zastupnik od:
19.11.2008.
Dužnost u Skupštini:
Zastupnik
Stručna sprema:
SSS, pekar
Strani jezici:
Biografija:
Rođen 19. 7. 1965. godine u mjestu Krajk, Prizren, Kosovo. Državljanin je BiH. Po zanimanju je pekar, trenutno zaposlen kao direktor u d. o. o. „Dačaj“ Brčko. Oženjen je, otac osmero djece. Stranačka opredijeljenost SDP BiH.
Kontakt:
Telefon:
E-mail: cazim.dacaj@skupstinabd.ba

Napomena: Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH sami su ispunili obrazac s biografskim podacima, isključivo za potrebe prezentacije na Web-stranici. Vrsta i obim podataka koji su objavljeni na ovoj stranici predstavljaju njihov vlastiti izbor a Stručna služba Skupštine intervenisala je samo u slučaju pravopisnih i gramatičkih grešaka.