Ime i prezime:
Admir Mujkanović
Datum rođenja:
09.10.1975.
Mjesto rođenja:
Brčko
Prebivalište:
Maoča bb
Stranačka pripadnost:
SDA
Zastupnik od:
01.02.2012.
Dužnost u Skupštini:
Zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH
Stručna sprema:
VSS, političke nauke
Strani jezici:
Biografija:
Osnovno obrazovanje stekao u svom rodnom mjestu Maoča.
Srednje obrazovanje stekao u Srednjoškolskom medicinskom centru Tuzla.
Diplomirao na fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Oženjen, otac troje djece.
Kontakt:
Telefon:
E-mail: admir.mujkanovic@skupstinabd.ba

Napomena: Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH sami su ispunili obrazac s biografskim podacima, isključivo za potrebe prezentacije na Web-stranici. Vrsta i obim podataka koji su objavljeni na ovoj stranici predstavljaju njihov vlastiti izbor a Stručna služba Skupštine intervenisala je samo u slučaju pravopisnih i gramatičkih grešaka.