68. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Сједница ће се одржати 12. јануара 2016. године (уторак) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ СИСТЕМИМА – прво читање
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ – прво читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ – прво читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА  – прво читање
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ  – друго читање
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ШУМАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ДИЈЕЛУ ДЕЈТОНСКЕ УЛИЦЕ ОД БРОЈА 162 ДО 172 И ОД 250 ДО 262, КО БРЧКО 2 И КО БРЧКО 4, СТАМБЕНО НАСЕЉЕ ГЛУХАКОВАЦ У БРЧКОМ – извјестилац градоначелник
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЈЕНИ ЈАВНОГ ДОБРА, БРОЈ: 22-00214/15 ОД 3. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ И ЗАМЈЕНИКА ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија
 14.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ И ЗАМЈЕНИКА ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија
 15. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 16. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ С ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 18. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА  ПОСЛОВНИ ПЛАН ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 20. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 21. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА УСЛУГА ПАРКИРАЊА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 22. РАЗМАТРАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА У ВЕЗИ СА ЗАКЉУЧКОМ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ, БРОЈ: 01-02-506/15 ОД 23. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ – извјестилац градоначелник
 23. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈA О РЕВИЗИЈИ РАСПОЛАГАЊА НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА ИНСТИТУЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ У ВЕЗИ СА БОБАР БАНКОМ А.Д. БИЈЕЉИНА – izvjestilac glavni revizor
 24. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РЕВИЗИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ – извјестилац главни ревизор
 25. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРАВОСУЂА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац главни ревизор
 26. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ – извјестилац главни ревизор
 27. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ – извјестилац главни ревизор
 28. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ – извјестилац главни ревизор
 29. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ – извјестилац главни ревизор
 30. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ – извјестилац главни ревизор
 31. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА КАНЦЕЛАРИЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  – извјестилац главни ревизор
 32. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац главни ревизор
 33. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАКНАДАМА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ (предлог посланика Ибрахима Камењашевића)
 34.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБНОВИ ПОРУШЕНИХ КУЋА (предлог посланика Ивана Крндеља)
 35.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ: „ПИТАМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ОСТАЛЕ НАДЛЕЖНЕ ОРГАНЕ ШТА ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ ЗА ШТЕТУ КОЈА ЈЕ НАНЕСЕНА БУЏЕТУ БРЧКО ДИСТРИКТА У ИЗНОСУ ОД 43 МИЛИОНА КМ ЗБОГ ДОВОЂЕЊА У ЗАСТАРУ ДУГА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ? ЈЕ ЛИ ИКО ОД НАДЛЕЖНИХ ПОКРЕНУО ПОСТУПАК ПРОТИВ ПОЧИНИЛАЦА ОВОГ ДЈЕЛА – ДИСЦИПЛИНСКИ, КРИВИЧНИ, РЕГРЕСНИ ИЛИ БИЛО КАКАВ ДРУГИ? – (предлог посланика Халила Љуце)

Доступни материјал у електронском облику преузмите ОВДЈЕ.

 

Децембар 2017
По Ут Ср Че Пе Су Не
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 108 гостију и нема пријављених чланова