69. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Сједница ће се одржати након завршетка наставка 68. редовне сједнице заказаног за 28. јануар 2016. године (четвртак) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

 

 

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА  66. И 67. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
  2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
  3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
  4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ – извјестилац градоначелник
  5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник
  6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ КОНЦЕПТА МЕХАНИЗМА САРАДЊЕ ПАРЛАМЕНАТА У БиХ У ПОСЛОВИМА ВЕЗАНИМ ЗА ПРОЦЕС ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ – извјестилац предсједник Скупштине
  7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРЕПОРУКА САЧИЊЕНИХ ОД СТРАНЕ ЕКСПЕРАТА ТВИНИНГ ПРОЈЕКТА – извјестилац предсједник Скупштине
  8. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ, БРОЈ: 48-001307/15 ОД 6. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ, О ПРЕДУЗЕТИМ АКТИВНОСТИМА У ВЕЗИ СА ОСНИВАЊЕМ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ (ПРИЛОГ – ЕЛАБОРАТ О ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОЈ ОПРАВДАНОСТИ ОСНИВАЊА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ) – извјестилац градоначелник
  9. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ (предлог посланика Енеса Пашалића)

Расположиви радни материјал преузмите ОВДЈЕ!