КОНСТИТУТИВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

На основу члана 24 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта  БиХ“ број 17/08) и чланова од 22 до 28 Пословника Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 17/08), а након потврђивања резултата локалних избора 2016, одржаних у Брчко дистрикту БиХ, сазивам

КОНСТИТУТИВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

за 15. новембар 2016. године (уторак) с почетком у 10 часова

у скупштинској сали за сједнице

У складу с члановима од 22 до 28 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ за конститутивну сједницу Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине утврђујем сљедећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.     ОТВАРАЊЕ КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (члан 32 Статута и члан 24 Пословника):

-        интонирање химне Босне и Херцеговине

-        отварање конститутивне сједнице

-        утврђивање кворума

 

2.     ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ И ИЗВЈЕШТАЈ  О УТВРЂЕНИМ  ЧИЊЕНИЦАМА (члан 24 Пословника):

-        предлагање кандидата за чланове верификационе комисије

-        избор верификационе комисије

-        извјештај верификационе комисије

3.     ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ – ДАВАЊЕ СВЕЧАНЕ ИЗЈАВЕ (члан 4 Статута и члан 25 Пословника)

 

4.     ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА И ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (члан 29 Статута и члан 26 Пословника):

-        предлагање кандидата за мјесто предсједника Скупштине

-        гласање о предложеним кандидатима

-        упознавање са резултатима гласања за избор предсједника и потпредсједника Скупштине Брчко дистрикта БиХ

 

5.     ИЗБОР ГРАДОНАЧЕЛНИКА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (чланови 56 и 57 Статута и члан 28 Пословника):

-        предлагање кандидата за мјесто градоначелника

-        излагање програма кандидата за избор градоначелника

-        гласање о предложеним кандидатима и избор градоначелника Брчко дистрикта БиХ

 

 П Р Е Д С Ј Е Д А В А Ј У Ћ И

СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Радослав Богићевић