2. РЕДОВНA СЈЕДНИЦA

Сједница ће се одржати 14. децембра 2016. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

За сједницу је предложем сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ – ДАВАЊЕ СВЕЧАНЕ ИЗЈАВЕ ЧЛАНОВА ВЛАДЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 3. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 4. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЈЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА О НАЈАВЉЕНОМ ПРЕКИДУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА – извјестилац градоначелник
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ОРГАНИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – по хитном поступку (предлог Клуба посланика СНСД-а)
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – по хитном поступку (предлог посланика Илије Марића)
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – по хитном поступку (предлог Клуба посланика СДА)
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – по хитном поступку (предлог Клуба посланика СДА)
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – прво читање
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ НАПУШТЕНЕ ИМОВИНЕ – прво читање
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА СЈЕДЕЊА ПОСЛАНИКА И ДРУГИХ ЛИЦА У САЛИ ЗА ПЛЕНАРНА ЗАСЈЕДАЊА СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ИМЕНОВАЊА ЧЕТИРИ ЧЛАНА  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У  ДИЈЕЛУ НАСЕЉА ДУБРАВЕ – извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЈЕНИ НАМЈЕНЕ ЈАВНОГ ДОБРА – извјестилац градоначелник
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ РЕЗЕРВИ – ЗА ПОТРЕБЕ САНИРАЊА ПОСЉЕДИЦА ОБИЛНИХ КИШНИХ ПАДАВИНА 5. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ – извјестилац градоначелник
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ ДЈЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА – извјестилац градоначелник
 18. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ  О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (од 3. августа 2016. године) – извјестилац предсједник  Управног одбора
 19. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (од 18. августа 2016. године) – извјестилац предсједник  Управног одбора
 20. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 21. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ  О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ ЈП „ЛУКА БРЧКО“  ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Управног одбора
 22. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЈЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Управног одбора
 23. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ЗА 2016. ГОДИНУ У ДИЈЕЛУ „ИНВЕСТИЦИЈА“ – извјестилац предсједник Управног одбора
 24. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2015. ГОДИНУ – извјестилац директор
 25. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ – извјестилац правобранилац
 26. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2015. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Изборне комисије
 27. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2015. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Изборне комисије
 28. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Изборне комисије
 29. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Скупштине
 30. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА ВСТС-а ЗА 2015. ГОДИНУ – извјестилац предсједник ВСТС
 31. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 32. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ МЈЕСТА У ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 33. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ – извјестилац шеф Полиције
 34. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ И ЗАМЈЕНИКА ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР 2016 – 30. ЈУН 2016. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Независног одбора
 35. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СПРОВЕДЕНОЈ КОНТРОЛИ ЗАКОНИТОСТИ ПОСТУПАЊА (достављена од ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“) – извјестилац директор ЈЗУ

Расположиви радни материјал преузмите ОВДЈЕ!