5. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Сједница ће се одржати 8. фебруара 2017. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ОРГАНИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ОПШТЕ ПОЛИТИКЕ  БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 2017–2020. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Скупштине
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИХ И ЧЛАНОВА СТАЛНИХ СКУПШТИНСКИХ КОМИСИЈА – извјестилац предсједник Скупштине
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ЗАСЕЛАК ПАВИЋИ У МЗ ВИТАНОВИЋИ – извјестилац градоначелник
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА У МЗ БУЗЕКАРА – извјестилац градоначелник
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА У УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ РЕПИНО БРДО У МЗ ШАТОРОВИЋИ – извјестилац градоначелник
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ ЈОАКИМА ВУЈИЋА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ КЛАНАЦ – извјестилац градоначелник
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ УЛОВИЋ – извјестилац градоначелник
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПЈЕШAЧКЕ СТАЗЕ КРОЗ СТАМБЕНО НАСЕЉЕ ГРБАВИЦА  – извјестилац градоначелник
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ  – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2015. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Надзорног одбора
 14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕПОРУКА ОМБУДСМAНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ВЕЗИ СА СПЕЦИЈАЛНИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ О ПРИСТУПАЧНОСТИ РАДНИХ ПРОСТОРА ЗАКОНОДАВНИХ ТИЈЕЛА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - извјестилац представник Kанцеларије  Омбудсмена
 15. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВЈЕШТАЈУ ЗА БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ ПОСВЕЋЕНУ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА – извјестилац градоначелник
 16. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕЊЕМ МЈЕРА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ИЗ РЕФОРМСКЕ  АГЕНДЕ ЗА ПЕРИОД 2015–2018. ГОДИНЕ – извјестилац градоначелник
 17. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РЕВИЗИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ –  извјестилац главни ревизор
 18. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СПРОВЕДЕНОЈ КОНТРОЛИ ЗАКОНИТОСТИ ПОСТУПАЊА (достављена од ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“) – извјестилац директор ЈЗУ

Материјал за сједницу је расположив ОВДЈЕ!