6. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Сједница ће се одржати 22. фебруара 2017. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4. и 5. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК – прво читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ НАПУШТЕНЕ ИМОВИНЕ – друго читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ  ЗАКОНА О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – друго читање (предлог Комисије за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околине)
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ОРГАНИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ОПШТЕ ПОЛИТИКЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 2016–2020. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Скупштине
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА ПРЕМА БРДУ ШТЕРАЦ У МЗ БРКА – извјестилац градоначелник
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЛЕЈЛИЋА СТАМБЕНО НАСЕЉЕ ГЛУХАКОВАЦ – извјестилац градоначелник
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МЕХМЕДА СПАХЕ У МЗ РИЈЕКЕ – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ДИЈЕЛУ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ИВИЦИ – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ – извјестилац директор Дирекције
 14.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНИ БОЛНИЧКИ БОРАВАК РОДИТЕЉА ДЈЕЦЕ СМЈЕШТЕНЕ У ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ (предлог посланика  Жељка Антића) – извјестилац директор ЈЗУ

Радни материјал преузмите ОВДЈЕ!