7. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Сједница ће се одржати 15. марта 2017. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6. РЕДОВНЕ и 2. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О МЛАДИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог посланика Еседа Кадрића)
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог посланика Еседа Кадрића)
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ТРЕЗОРУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог посланика Еседа Кадрића)
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ  БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог посланика Еседа Кадрића)
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ  НА ДОХОДАК – друго читање
 9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О СПОМЕНИЦИМА И СИМБОЛИМА – извјестилац предсједник Скупштине
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НЕРАДНИХ ДАНА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ ЗА ПЕРИОД МАРТ 2017 – ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Скупштине
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ БРЕЗИК – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИСТУПНОГ ПУТА У НАСЕЉУ ХУКЕЉИ – извјестилац градоначелник
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ЧАНДЕ – извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац градоначелник
 16. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ И ЗАМЈЕНИКА ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Независног одбора
 18. РАЗМАТРАЊЕ  И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ОЦЈЕНИ РАДА ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ  – извјестилац предсједник Независног одбора
 19. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНИ БОЛНИЧКИ БОРАВАК РОДИТЕЉА ДЈЕЦЕ СМЈЕШТЕНЕ У ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ (предлог посланика Жељка Антића) – извјестилац директор ЈЗУ

Материјале у електронском облику преузмите OVDJE!

НАПОМЕНА: Материјал под тачкама 8 и 9 добили сте раније, те Вас молимо да га преузмете 06 СЈЕДНИЦА!

 

NAPOMENA: Materijali pod tačkom 8 i 9 su sa prethodne sjednice ->