10. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Обавјештавамо Вас да се 10. редовна сједница Скупштине Брчко дистрикта БиХ, заказана за 12. април 2017. године, одгађа због одсуства већег броја посланика Скупштине Брчко дистрикта БиХ као и наступајућих вјерских празника, и иста се заказује за сриједу 19. априла 2017. године с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – по хитном поступку
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – по хитном поступку
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТA ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА НЕКРЕТНИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог посланика Синише Голића)
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ  НА ДОХОДАК – друго читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ ИМЕНОВАЊА ЗАМЈЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА У МЗ ГОРЊИ БРЕЗИК – извјестилац градоначелник
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА  НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ КРБЕТИ – извјестилац градоначелник
 11. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 12. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИ ПЛАН ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА  ХАРТИЈЕ ОД  ВРИЈЕДНОСТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Комисије
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ – извјестилац шеф Полиције
 15. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ – извјестилац представник Канцеларије омбудсмана
 16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА  ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 17. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА  КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА  ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ НА ДАН 31. 12. 2015. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 19. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР  2015. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 20. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР  2015. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 21. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА  ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 22. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА  ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТРУЧНЕ  И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 23. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА  ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 24. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР  2015. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 25. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЈП „РАДИО БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТA БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР  2015. ГОДИНЕ– извјестилац главни ревизор
 26. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР  2015. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор

Материјал у електронском облику преузмите  ОВДЈЕ!