15. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

14.-sjednica-Skuptine-BDBiH

Сједница ће се одржати 13. септембра 2017. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

За сједницу предлажем сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3. и 4. ВАНРЕДНЕ и 13. и 14. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊA И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О НАСЉЕЂИВАЊУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О БУЏЕТУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог посланика Еседа Кадрића)
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог посланика Еседа Кадрића)
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ТРЕЗОРУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог посланика Еседа Кадрића)
 10.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ  НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ  БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (приједлог посланика Еседа Кадрића)
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОД ПУТА БРЧКО–ТУЗЛА ДО БЕТОНАРЕ У ГОРЊЕМ БРЕЗИКУ – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА  ДИОНИЦЕ ПУТА У МЗ ЋОСЕТА – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА ПУТА ЏИНИЋИ–СЛУГАНОВИЋИ У МЗ ВИТАНОВИЋИ – извјестилац градоначелник
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА ПУТА КРАЉЕВИЋИ–ТОДИЋИ У МЗ СЛИЈЕПЧЕВИЋИ – извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ЂУКИЋИ–НИКОЛИЋИ, УРБАНО ПОДРУЧЈЕ ЛИПОВАЦ – извјестилац градоначелник
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИСТУПНОГ ПУТА ПРЕМА КУЋИ МАТЕ ТОКИНА У МЗ БИЈЕЛА – извјестилац градоначелник
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА КРАКА УЛИЦЕ МИХАЈЛА ПУПИНА У МЗ ГРЧИЦА – извјестилац градоначелник
 18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ РАШЉАНИ – извјестилац градоначелник
 19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА  БЕЧИЋИ–БРАНА  У МЗ МАОЧА – извјестилац градоначелник
 20. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА У ЗАСЕОКУ НИКИЋИ У МЗ БИЈЕЛА – извјестилац градоначелник
 21. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ПРЕМА ЛИПОВЦУ У МЗ СКАКАВА ГОРЊА – извјестилац градоначелник
 22. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА  У ЗАСЕОКУ БОЈИЋИ У МЗ БОЋЕ – извјестилац градоначелник
 23. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА  СТАНОВИ–ПОТОЧАРИ – извјестилац градоначелник
 24. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА  ЈОКИЋИ–ПОДАРЕВАЦ У МЗ ГОРЊА СКАКАВА  – извјестилац градоначелник
 25. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА  РАМИЋИ У НАСЕЉУ МЕРАЈЕ У МЗ МАОЧА – извјестилац градоначелник
 26. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА ПУТА ДО КУЋЕ ФАРИДА МУЈКАНОВИЋА У МЗ МАОЧА – извјестилац градоначелник
 27. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПУТА У МЗ ПРИЈЕДОР – извјестилац градоначелник
 28. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПРЕМА БРДУ ШТЕРАЦ – извјестилац градоначелник
 29. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗАКОНОДАВНОЈ КОМИСИЈИ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 30. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ИЗБОРА И ИМЕНОВАЊА ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 31. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БРАТИМЉЕЊУ ОПШТИНЕ ЛАГАДАС – РЕПУБЛИКА ГРЧКА И БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац градоначелник
 32. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БРАТИМЉЕЊУ ГРАДА ШЛАДМИНГА – РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА И БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац градоначелник
 33. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 34. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ СЈЕДИШТА  ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 35. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 36. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА  ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ – извјестилац предсједник Управног одбора
 37. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ И ЗАМЈЕНИКА ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2017. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Независног одбора
 38. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА БРЧКО – извјестилац директор ЈП „Путеви Брчко“

НАПОМЕНА: Материјеле у електронском облику преузмите ОВДЈЕ.