19. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

mala 18 sjednica foto 1Сједница ће се одржати 15. новембра 2017. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. и 17. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ – по хитном поступку (предлог Комисије за буџет)
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – прво читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ПУШЕЊА И ДРУГИХ ОБЛИКА УПОТРЕБЕ ДУВАНА И ДУВАНСКИХ  ПРОИЗВОДА НА ЈАВНИМ МЈЕСТИМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ТРАСЕ БУДУЋЕГ АУТО-ПУТА – (предлог Клуба посланика СДС-а)
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – извјестилац градоначелник
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У ЗАСЕОКУ ПЕРУШИЋИ У МЗ БОЋЕ – извјестилац градоначелник
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ ПЛАЗУЉЕ – извјестилац градоначелник
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ –ИЗГРАДЊА СПОЈА УЛИЦА У ДИЈЕЛУ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА БРЕЗИК – извјестилац градоначелник
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ БУЗЕКАРА – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ИЗМЕЂУ УНИПРОМЕТА И ТЕТРА КОМПАНИ У МЗ ПЛАЗУЉЕ – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2017. ГОДИНЕ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ –  извјестилац предсједник Управног одбора
 14. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ИНКЛУЗИЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЦЈЕНИ И НАПЛАТИ ПОРЕЗА НА НЕКРЕТНИНЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – (предлог посланика Еседа Кадрића)
 16.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ НОВЕ ЗГРАДЕ ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – (предлог посланика Бранислава Марковића)

Напомена: Материјали под тачкама 3, 5 и 16 нису пристигли до отпреме материјала писменим путем, расположиве материјале у електронском облику преузмите ОВДЈЕ.