21. РЕДОВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

mala 19.sjednica Skupština Foto 1Сједница ће се одржати по завршетку наставка 20. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ заказаног за 13. децембар 2017. године (сриједа), с почетком у 10 часова у скупштинској сали за сједнице.

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЈЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ПУШЕЊА И ДРУГИХ ОБЛИКА УПОТРЕБЕ ДУВАНА И ДУВАНСКИХ  ПРОИЗВОДА НА ЈАВНИМ МЈЕСТИМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање (предлог Клуба посланика СДС-а)
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА – извјестилац градоначелник
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИХ И ЧЛАНОВА СТАЛНИХ СКУПШТИНСКИХ КОМИСИЈА – извјестилац предсједник Скупштине
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПЛОЧАСТОГ ПРОПУСТА ПРЕКО ПОТОКА У УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ГРЕДИЦЕ – извјестилац градоначелник
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ –  ИЗГРАДЊА ПУТА ПРЕМА ГРОБЉУ У МЗ ПОПОВО ПОЉЕ – извјестилац градоначелник
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА ПУТА У МЗ ЧАНДЕ – извјестилац градоначелник
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ЗАСЕОКУ КОРЕЈА МЗ ШАТОРОВИЋИ – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ РИЈЕКЕ – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА СПОЈА УЛИЦА МУЛА МУСТАФЕ БАШЕСКИЈЕ И КОЖАРА  – извјестилац градоначелник
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ЧЕТИРИ НОВА СТУБА НА ТРАСИ ДАЛЕКОВОДА КОЈИ ПРЕЛАЗЕ ПРЕКО ТРАСЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БРЧКОГ – извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ИСЛАХИЈЕТ – извјестилац градоначелник
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА КРАКА УЛИЦЕ ЈОСИПА КОЗАРЦА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ ГРЧИЦА – извјестилац градоначелник
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЈЕНИ НАМЈЕНЕ ЈАВНОГ ДОБРА – извјестилац градоначелник
 18. 18.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 19. 19.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2017. ГОДИНЕ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ –  извјестилац предсједник Управног одбора
 20. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог посланика Бранислава Марковића)  – извјестилац градоначелник

НАПОМЕНА: Расположиви материјал у електронском облику преузмите ОВДЈЕ!