Име и презиме:
Есед Кадрић
Датум рођења:
10.09.1979.
Мјесто рођења:
Маоча
Пребивалиште:
Маоча
Страначка припадност:
СДА
Заступник од:
15.11.2016.
Дужност у Скупштини:
Предсједник Скупштине Брчко дистрикта од 15.11.2016. године
Стручна спрема:
ВСС
Страни језици:
Биографија:
Рођен је 10. 09. 1979. године у Маочи, Брчко. Завршио је Факултет политичких наука у Сарајеву 2006. године и стекао звање дипломираног политолога. На истом Факултету магистрирао је 2017. године и стекао звање магистра политичких наука. Био је посланик Скупштине Брчко дистрикта БиХ у више сазива од 2004. до 2008. године и од 2008. до 2011. године, када је преузео дужност шефа Ођељења за образовање у Влади Брчко дистрикта БиХ. Од 2012. до 2016. године обављао је дужност доградоначелника Брчко дистрикта БиХ. Ожењен, отац троје ђеце.
Контакт:
Телефон: 049/230-611
E-mail: esed.kadric@skupstinabd.ba

Напомена: Посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ сами су испунили образац с биографским подацима, искључиво за потребе презентације на Wеб-страници. Врста и обим података који су објављени на овој страници представљају њихов властити избор а Стручна служба Скупштине интервенисала је само у случају правописних и граматичких грешака.