Име и презиме:
Иван Крндељ
Датум рођења:
17.01.1959.
Мјесто рођења:
Брчко
Пребивалиште:
Брчко
Страначка припадност:
ХСС
Заступник од:
19.11.2008.
Дужност у Скупштини:
Стручна спрема:
ВСС, дипломирани економиста
Страни језици:
Биографија:
Контакт:
Телефон:
E-mail: ivan.krndelj@skupstinabd.ba

Напомена: Посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ сами су испунили образац с биографским подацима, искључиво за потребе презентације на Wеб-страници. Врста и обим података који су објављени на овој страници представљају њихов властити избор а Стручна служба Скупштине интервенисала је само у случају правописних и граматичких грешака.