Име и презиме:
Аднан Драпић
Датум рођења:
..1962.
Мјесто рођења:
Травник
Пребивалиште:
Страначка припадност:
ДФ
Заступник од:
19.11.2008.
Дужност у Скупштини:
Заступник
Стручна спрема:
ВСС, дипломирани економиста
Страни језици:
Биографија:
Рођен 1962. године у Травнику. Основну и средњу школу завршио у Брчком. Економски факултет завршио у Брчком и стекао звање дипломирани економист. Ожењен, отац троје ђеце.

У даљњем усавршавању у струци, стекао цертификат за звање самостални рачуновођа, издан од Завода за рачуноводство и ревизију ФБиХ.

Радио у Дирекцији ПТТ промета Брчко до 1995. године. Након тога, до 2004. године радио у ЕРЦ Брчко, а 2005. године именован је за водитеља Ођела за урбанизам и имовинско-правне послове у Влади Брчко дистрикта БиХ.
Рујна 2006. године именован је за водитеља Ођела за господарски развитак, шпорт и културу.

Избором за заступника у Скупштину Брчко дистрикта БиХ, сукладно Закону о сукобу интереса, поднио је оставку на дужност водитеља Ођела за господарски развитак, шпорт и културу.
Контакт:
Телефон:
E-mail: adnan.drapic@skupstinabd.ba

Напомена: Посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ сами су испунили образац с биографским подацима, искључиво за потребе презентације на Wеб-страници. Врста и обим података који су објављени на овој страници представљају њихов властити избор а Стручна служба Скупштине интервенисала је само у случају правописних и граматичких грешака.