Име и презиме:
Аднан Драпић
Датум рођења:
..1962.
Мјесто рођења:
Травник
Пребивалиште:
Страначка припадност:
ДФ
Заступник од:
19.11.2008.
Дужност у Скупштини:
Предсједавајући Комисије за праћење рада Владе, институција Дистрикта и представке грађана.
Стручна спрема:
ВСС, дипломирани економиста
Страни језици:
Биографија:
Рођен је 1962. године у Травнику. Основну и средњу школу завршио је у Брчком, гђе је завршио и Економски факултет и стекао звање дипломираног економисте. У даљњем усавршавању у струци, стекао је цертификат за звање самосталног рачуновође, издат од Завода за рачуноводство и ревизију ФБиХ.
Радио је у Дирекцији ПТТ промета Брчко до 1995. године. Након тога, до 2004. године радио је у ЕРЦ Брчко, а 2005. године именован је за шефа Ођељења за урбанизам и имовинско-правне послове у Влади Брчко дистрикта БиХ. Септембра 2006. године именован је за шефа Ођељења за привредни развој, спорт и културу. Избором за посланика у Скупштину Брчко дистрикта БиХ, у складу са Законом о сукобу интереса, поднио је оставку на дужност шефа Ођељења за привредни развој спорт и културу. Ожењен је, отац троје ђеце
Контакт:
Телефон:
E-mail: adnan.drapic@skupstinabd.ba

Напомена: Посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ сами су испунили образац с биографским подацима, искључиво за потребе презентације на Wеб-страници. Врста и обим података који су објављени на овој страници представљају њихов властити избор а Стручна служба Скупштине интервенисала је само у случају правописних и граматичких грешака.