Име и презиме:
Иво Филиповић
Датум рођења:
30.04.1960.
Мјесто рођења:
Доња Скакава, Брчко, БиХ
Пребивалиште:
Доња Скакава 3/а, Брчко, БиХ
Страначка припадност:
ХДЗ
Заступник од:
19.11.2008.
Дужност у Скупштини:
Заступник
Стручна спрема:
ВШС, наставник
Страни језици:
Биографија:
Рођен 30. 4. 1960. године у Доњој Скакави, Брчко. Ожењен (супруга Пера), отац двоје ђеце (Мато и Мирослав).
Стекао је звање просвјетни ђелатник – наставник техничког образовања (ВШС) и завршио војну школу – заповједно-стожерну.
Десет година радио у органима управе у Брчком, ођел уред обране, те 10 година рада у војсци ХВО и ФБиХ.
Члан ХДЗ БиХ од 1990. године до данас, уз повремене прекиде због ратних догађања и професионалних разлога (професионални војник).
Члан ОХДЗ БиХ Брчко дистрикта од 2005. године. Члан СОХДЗ БиХ од 2006. године.
Контакт:
Телефон:
E-mail: ivo.filipovic@skupstinabd.ba

Напомена: Посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ сами су испунили образац с биографским подацима, искључиво за потребе презентације на Wеб-страници. Врста и обим података који су објављени на овој страници представљају њихов властити избор а Стручна служба Скупштине интервенисала је само у случају правописних и граматичких грешака.