Име и презиме:
Синиша Голић
Датум рођења:
11.09.1972.
Мјесто рођења:
Сарајево
Пребивалиште:
Његошева 28, Брчко
Страначка припадност:
ПДП-НС
Заступник од:
29.12.2010.
Дужност у Скупштини:
Члан Комисије за праћење рада Владе,институција Дистрикта и представке грађана. У претходном сазиву Скупштине обављао је дужност предсједавајућег Комисије за спровођење Кодекса понашања посланика Скупштине Брчко дистрикта БиХ и члана Законодавне комисије.
Стручна спрема:
ВСС, дипломирани инжињер електротехнике
Страни језици:
Енглески
Биографија:
Рођен је 11.09.1972. године у Сарајеву, гђе је завршио основну школу и математичку гимназију. Дипломирао је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. На истом факултету, на постдипломским студијама припрема магистарски рад.
Од марта 2000. године запослен је у Мтел а.д. Бања Лука, Дирекција за маркетиг и продају.
У периоду од 2002. до 2008. године радио је и као асистент на Економском факултету у Брчком на предметима смјера Пословна информатика. Коаутор је универзитетских уџбеника.
Предсједник је Општинског одбора Партије демократског прогреса Брчко, чији је члан од 2001.године. Члан је Главног одбора Партије демократског прогреса.
Ожењен је, отац двоје ђеце.
Контакт:
Телефон: 049 230 730
E-mail: sinisa.golic@skupstinabd.ba

Напомена: Посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ сами су испунили образац с биографским подацима, искључиво за потребе презентације на Wеб-страници. Врста и обим података који су објављени на овој страници представљају њихов властити избор а Стручна служба Скупштине интервенисала је само у случају правописних и граматичких грешака.