Име и презиме:
Суад Бурић
Датум рођења:
21.07.1966.
Мјесто рођења:
Брчко
Пребивалиште:
Башескија 11, Брчко
Страначка припадност:
СДП
Заступник од:
26.01.2011.
Дужност у Скупштини:
Заступник СДП-а у Скупштини Брчко дистрикта
Стручна спрема:
ВСС
Страни језици:
Енглески и њемачки - пасивно
Биографија:
Основну и средњу школу, ЦУО „Бориша Ковачевић“ сам завршио у Брчком. Звање дипломираног економисте сам стекао 1991 године на Економском факултету Брчко.
На радном мјесту самосталног програмера у ДД „Меркур“ сам радио 1992 године. У периоду 1996-1998 година сам радио као шеф комерцијале у ДД „Новоградња“ Брчко- Горњи Рахић, а од тада до успоставе Брчко дистрикта БиХ у мултиетничкој админстрацији Брчко на радном мјесту шефа Одсјека за обнову и развој.
Успоставом дистрикта па све до 2008 године радио сам као шеф Подођељења за подршку мјесним заједницама, удружењима грађана и НВО. Од 2009 године радим у ЈП “Комунално Брчко“ као ПР службеник.
Контакт:
Телефон: 049 217 675
E-mail: suad.buric@skupstinabd.ba

Напомена: Посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ сами су испунили образац с биографским подацима, искључиво за потребе презентације на Wеб-страници. Врста и обим података који су објављени на овој страници представљају њихов властити избор а Стручна служба Скупштине интервенисала је само у случају правописних и граматичких грешака.