Odluke 2008
Naziv fajlaVelicina
14. vanredna sj Odluka o imenovanju clanova Komisije za Kodeks 38-08-B.pdf57 KB
14. vanredna sj Odluka o osnivanju Komisije za Kodeks 37-08-B.pdf63 KB
16. vanredna. sj. Odluka o davanju saglasnosti 157-08-Bos.pdf62 KB
16. vanredna. sj. Odluka o davanju saglasnosti 158-08-Bos.pdf63 KB
16. vanredna. sj. Odluka o davanju saglasnosti 159-08-Bos.pdf63 KB
16. vanredna. sj. Odluka o davanju saglasnosti 160-08-Bos.pdf63 KB
16. vanredna. sj. Odluka o davanju saglasnosti 161-08-Bos.pdf62 KB
16. vanredna. sj. Odluka o izradi Reg. plana Centar 5 156-08-Bos.pdf69 KB
17. vanredna izborna komisija-imenovanje 162-08 B.pdf43 KB
18. vanredna Odluka o usvajanju amandmana iz 2008  164-08-Bos.pdf196 KB
19. vanredna. sj. Javni interes 177-08-B.pdf64 KB
61. sj. Odluka specijalna pogodba Fadeks doo, 1-08-B.pdf47 KB
61.sj.Od.o usvajanju Plana i programa Ureda za reviziju za 2008, 2-08 -B.pdf45 KB
61.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva 3-08-B.pdf48 KB
62.sj Odluka o Izvjestaju revizije neporeskih prihoda, 9-08 H.pdf19 KB
62.sj. Odluka o Izvjestaju revizije Uprave prihoda,  10-08 H.pdf19 KB
62.sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Odjeljenja za raseljena lica, 7-08 H.pdf20 KB
62.sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Odjeljenja za urbanizam, 8-08 H.pdf20 KB
62.sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Odjeljenja zdravstvo,  6-08 H.pdf20 KB
63. sj Javni interes-Donji Zovik, 17-08-B.pdf69 KB
63. sj Javni interes-Gluhakovac, 15-08-B.pdf65 KB
63. sj Javni interes-MZ Razljevo, 18-08-B.pdf68 KB
63. sj Javni interes-Ul. Sulje Kahrimana 13-08-B.pdf65 KB
63. sj. Izvjestaj o radu Izborne komisije za 2007. godinu, 24-08-B.pdf48 KB
63. sj. Javni interes-Suljagica Sokak, 16-08-B.pdf65 KB
63. sj. Odluka o nacinu utroska sredstava sanacije, 20-08-B.pdf65 KB
63. sj. Odluka o visini i naplati rente, 21-08-B.pdf80 KB
63. sj. Odluka Plan i program Izborne komisije za 2008. godinu, 25-08-B.pdf48 KB
63.sj. Odluka Javni intes -Pcela Gornji Rahic 27-08-B.pdf64 KB
63.sj. Odluka o relokaciji Stambenog objekta, Jovan Djuric, 19-08-B.pdf63 KB
63.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva decembar 2008, 23-08-B.pdf48 KB
63.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva novembar 2007, 22-08-B.pdf48 KB
63.sj.Odluka Javni interes-MZ Bijeljinska cesta, 26-08-B.pdf64 KB
64. sj. Odluka - Javna rasprava o Zakonu o obrazovanju, 29-08  B.pdf63 KB
64. sj. Odluka o formiranji komisije za komasacije, 31-08-B.pdf66 KB
64. sjed. Odluka o davanju saglasnosti tarifni sistem 30-08-B.pdf64 KB
64.sj. Izvjestaju o radu Policije za 2007  36-08-B.pdf63 KB
64.sj. Izvjestaju revizije za Odjel za strucne i adm. poslove,  34-08-B.pdf64 KB
64.sj. Izvjestaju revizije za Odjeljenja za poljoprivredu 34-08-B.pdf64 KB
64.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 61. sjednica Skupstine, 28-08-B.pdf62 KB
64.sj.Izvjestaju revizije za Odjeljenja za budzet i finansije  32-08-B.pdf64 KB
64.sj.Izvjestaju revizije za Policiju,  35-08-B.pdf63 KB
65. sj. Javni interes-Grbavica, 50-08-B.pdf68 KB
65. sj. Javni interes-HT MOstar, 52-08-B.pdf66 KB
65. sj. Javni interes-M.M. Baseskije, 51-08-B.pdf65 KB
65. sj. Odluka neradni dani za 2008. godinu 42-08-B.pdf66 KB
65. sj. Odluka o civilnim zrtvama rata 43-08 B.pdf82 KB
65. sj. Odluka o davanju saglasnosti 39-08-B.pdf62 KB
65. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 55-08-B.pdf63 KB
65. sj. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava ODP Posavina 53-08-B.pdf66 KB
65. sj. Odluka o izdvajanju novcanih sredstava PD Posavina 54-08-B.pdf66 KB
65. sj. Odluka o izm. i dop. Odluke o drzanju pasa 47-08-B.pdf42 KB
65. sj. Odluka o javnoj raspravi na Zakon o inspekcijama, 56-08-B.pdf60 KB
65.sj. Odluka o izmjenama dijela Regulacionog plana Kolobara,  48-08-B.pdf67 KB
65.sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Odjeljenja za komunalne poslove, 46-08-B.pdf63 KB
65.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 62. sjednica Skupstine, 40-08-B.pdf62 KB
65.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 63. sjednica Skupstine, 43-08-B.pdf62 KB
65.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za 2008, 44-08-B.pdf48 KB
65.sj.Odluka -Izvjestaj o radu Kom. za vrijed. pap. 45-08-B.pdf44 KB
66. sj. Javni interes-prosicanje prilaznog puta 62-08-08-B.pdf21 KB
66. sj. Odluka o izdv. nov. sredst. za puteve 63-08-B.pdf27 KB
66. sj. Odluka o Izvjestaju revizije Odjeljenja gradonacelnika,  61-08-B.pdf20 KB
66. sj. Odluka o Izvjestaju revizije Odjeljenja za javne poslove,  60-08-B.pdf19 KB
66. sj. Odluka o Izvjestaju revizije Odjeljenja za javnu bezbijednost,  59-08-B.pdf20 KB
66. sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Skupstinu,  58-08-B.pdf19 KB
66. sj. Odluka o rjesavanju nestanka vode u arterskim bunarima 68-08-B.pdf21 KB
66. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Vlade za 2007. godinu 69-08-B.pdf19 KB
66.sj. Odluka o Izvjestaju revizije za Pravosudje,  57-08-B.pdf20 KB
67. sj. Javni interes 74-08-B.pdf22 KB
67. sj. Javni interes 75-08-B.pdf21 KB
67. sj. Javni interes 76-08-B.pdf21 KB
67. sj. Javni interes 77-08-B.pdf22 KB
67. sj. Javni interes 78-08-B.pdf22 KB
67. sj. Javni interes 79-08-B.pdf22 KB
67. sj. Javni interes 80-08-B.pdf21 KB
67. sj. Javni interes 82-08-B.pdf21 KB
67. sj. Javni interes-izmjene odluke 81-08-B.pdf21 KB
67. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 67-08-B.pdf18 KB
67. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JP Luka 2007. godinu 72-08-B.pdf18 KB
67. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja Fonda zdr.osiguranaja za 2007. godinu 73-08-B.pdf18 KB
67. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja Kancelarije za reviziju za 2007. godinu 70-08-B.pdf18 KB
67. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu JP Luka 2007. godinu 71-08-B.pdf19 KB
67. sj. Odluka Usvajanje zapisnika 14.vanredna sjednica Skupstine, 64-08-B.pdf19 KB
67.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 15. vanredna sjednica Skupstine, 65-08-B.pdf19 KB
67.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 64.redovna sjednica Skupstine, 66-08-B.pdf19 KB
68. sj. Javni interes 92-08-B.pdf24 KB
68. sj. Odluka Dan zalosti, 91-08-B.pdf22 KB
68. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 84-08-B.pdf18 KB
68. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 85-08-B.pdf18 KB
68. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 86-08-B.pdf18 KB
68. sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava 87-08-B.pdf18 KB
68. sj. Odluka o izmjeni odluke o programu kreditiranja u poljoprivredi 102-08-B.pdf21 KB
68. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o godisnjoj ocjeni rada sefa Policije za 2007. godinu 98-08-B.pdf19 KB
68. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o izvrsenju budzeta  za 2007. godinu 93-08.pdf19 KB
68. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Direkcije za finansije  za 2007. godinu 94-08-B.pdf19 KB
68. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Nezavisnog odbora za 2007. godinu 97-08-B.pdf19 KB
68. sj. Odluka o usvajanju Program rada Direkcije za finansije  za 2008. godinu 96-08-B.pdf19 KB
68. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za februar 2008, 100-08-B.pdf19 KB
68. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za januar 2008, 99-08-B.pdf19 KB
68. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za mart 2008, 101-08-B.pdf19 KB
68.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 65.redovna sjednica Skupstine, 83-08-B.pdf19 KB
69. sj. Odluka o davanju saglasnosti 118-08-B.pdf62 KB
69. sj. Odluka o davanju saglasnosti 119-08-B.pdf62 KB
69. sj. Odluka o davanju saglasnosti 120-08-B.pdf62 KB
69. sj. Odluka o davanju saglasnosti 121-08-B.pdf62 KB
69. sj. Odluka o davanju saglasnosti 122-08-B.pdf62 KB
69. sj. Odluka o izdv.sredstava za nabavku vozila Pauk 117-08-B.pdf64 KB
69. sj. Odluka o izdv.sredstava za projekte cestogradnje115-08-B.pdf69 KB
69. sj. Odluka o izdv.sredstava za sportske terene 116-08-B.pdf64 KB
69. sj. Odluka o izdv.sredstava za uklanjanje pasa lutalica 114-08-B.pdf65 KB
69. sj. Odluka o izmjenama i dopunama  odluke JP Komunalno 111-08-B.pdf20 KB
69. sj. Odluka o usvajanju amandmana na budzet iz 2005. godine 113-08-B.pdf64 KB
69. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o izvrsenju budzeta  za januar-mart 2008. godine 127-08-B.pdf63 KB
69. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Ureda za upravljanje javnom imovinom za 2007. godinu  104-08-B.pdf63 KB
69. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o revizije fin. izvjestaja budzeta  za 2006. godinu 124-08-B.pdf63 KB
69. sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o specijalnoj reviziji placa za 2007. godinu 127-08-B.pdf63 KB
69. sj. Odluka o usvajanju Javnog izvj.budzeta  za 2006. godinu 125-08-B.pdf63 KB
69. sj. Odluka Regulacioni plan Gredice I 112-08-B.pdf42 KB
69. sj.Odluka o ukljucivanju predstavnika MZ 123-08-B.pdf65 KB
69. sj.Odluka o usvajanju Izvjestaja o reviziji Poreske uprave za 2006. godinu 126-08-B.pdf63 KB
69.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 66. redovne sjednica Skupstine, 103-08-B.pdf62 KB
70. sj. Odluka o izdv.sredstava za place radnicima ODP BIMEKS 132-08-B.pdf21 KB
70. sj. Odluka o izdv.sredstava za place radnicima ODP BIMEKS za doprinose za PIO 133-08-B.pdf20 KB
70. sj. Odluka verifikacija zamjenika pravobranioca, 131-08-B.pdf19 KB
70. sj. Zakljucak gradska deponija 134-08-B.pdf20 KB
70. sj. Zakljucak Odluka sefa odjela za obrazovanje-B.pdf19 KB
70.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 67.redovna sjednica Skupstine, 129-08-B.pdf19 KB
71. sj. Javni interes 140-08-B.pdf64 KB
71. sj. Javni interes 141-08-B.pdf64 KB
71. sj. Odluk o imenovanju kontrolora kvaliteta rada Ureda za reviziju-B.pdf65 KB
71. sj. Odluka o formiranji komisije za komasacije, 138-08-B.pdf65 KB
71. sj. Odluka o izdv.sredstava za skolu Brod 139-08-B.pdf63 KB
71. sj. Odluka o usvajanju - Izmjena RP Klanac 136-08-B.pdf48 KB
71. sj. Odluka o usvajanju Program rada Ureda za upravljanje javnom imovinom  za 2008. godinu 142-08-B.pdf63 KB
71. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za april 2008, 143-08-B.pdf48 KB
71. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za juni 2008, 147-08-B.pdf48 KB
71. sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva za maj 2008, 145-08-B.pdf48 KB
72. sj. Odluk o imenovanju Komisije za kontrolora kvaliteta rada Ureda za reviziju 146-08 B.pdf65 KB
72. sj. Zakljucak kamen temeljci - B.pdf65 KB
72. sj. Zakljucak MZ Grcica 148-08-B.pdf62 KB
72.sj. Odluka pomoc tuzenim gradjanima Markovic Polja i Gorica, 149-08-B.pdf63 KB
72.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 68.redovna sjednica Skupstine, 145-08-B.pdf62 KB
73. sj. Odluka o davanju saglasnosti 153-08-B.pdf63 KB
73. sj. Odluka o davanju saglasnosti 154-08-B.pdf63 KB
73. sj. Odluka o izdv.sredstava za igraliste u MZ Grbavica 152-08-B.pdf64 KB
74. redovna. sj. Javni interes 172-08-B.pdf67 KB
74. redovna. sj. Javni interes 173-08-B.pdf66 KB
74. sj. Izrada Reg plana Bosnaplod 174-08-B.pdf65 KB
74.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 69.redovna sjednica Skupstine, 165-08-B.pdf62 KB
74.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 70.redovna sjednica Skupstine, 166-08-B.pdf62 KB
74.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 71.redovna sjednica Skupstine, 167-08-B.pdf62 KB
74.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 72.redovna sjednica Skupstine, 168-08-B.pdf62 KB
74.sj. Odluka Usvajanje zapisnika 73.redovna sjednica Skupstine, 169-08-B.pdf62 KB