Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

61. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati po završetku nastavaka 58., 59. i 60. redovne sjednice  zakazanih za 23. septembar 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ČLANA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE REVIZORA UREDA ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPOJA ULICA MIHAJLA LALIĆA I STEVANA MOKRANJCA U STAMBENOM NASELJU ČAĐAVAC, K.O. BRČKO 3 U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI AUTOBUSKOG STAJALIŠTA I PJEŠAČKE STAZE U MZ PLAZULJE K.O. GORICE  U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA KORIŠTENJE BEZ NAKNADE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ORGANIZACIJI UDRUŽENJU GRAĐANA „NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BRČKO DISTRIKTA BiH“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA KORIŠTENJE BEZ NAKNADE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ORGANIZACIJI UDRUŽENJU GRAĐANA „FUDBALSKI SAVEZ BRČKO DISTRIKTA BiH“   BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O KRITERIJIMA I PROCEDURAMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA I VISINE SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNOG STATUSA RADNIKA KOJI SU RADILI U ODP „INTERPLET“ BRČKO – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O SEDMOJ EMISIJI OBVEZNICA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU VERIFIKOVANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIJENOS PRAVA GRAĐENJA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA PRIORITETA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA ZA PERIOD 2015. – 2020. GODINA – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2015. GODINE – izvjestiteljica glavna pravobraniteljica
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestilac direktor Javnog preduzeća
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2014. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2014. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA SLUŽBE ZA LEGALIZACIJU ZA PERIOD 1. 4. – 30. 6. 2015. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA UREDA KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE  – izvjestilac glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE  – izvjestilac glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 23. RAZMATRANJE INFORMACIJE O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – izvjestilac Izborna komisija
 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 30. JUNI 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog  odbora
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELJENJA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE O RJEŠAVANJU UPRAVNIH PREDMETA ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2014. GODINE  – izvjestilac gradonačelnik
 26.  RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2015. GODINE - izvjestilac šef Policije
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S TUMAČENJEM ČLANA 6 ZAKONA O LIČNOJ KARTI DRŽAVLJANA BiH U DISTRIKTU BRČKO (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 28.  RAZMATRANJE INFORMACIJE KANCELARIJE GRADONAČELNIKA /INSPEKTORATA O BROJU ANGAŽOVANIH RADNIKA PO UGOVORU O DJELU, U KOJIM ODJELJENJIMA SU ANGAŽOVANI I ŠTA JE INSPEKTORAT BRČKO DISTRIKTA BiH PREDUZEO NA SANKCIONISANJU EVENTUALNOG KRŠENJA PROPISA – (prijedlog zastupnika Adnana Drapića)

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama