Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

Radni sastanak 5. parlamentarnog Foruma za parlamentarnu saradnju Zajedničke komisije za evropske integracije

Danas je u Brčkom održan radni sastanak parlamentarnog foruma za parlamentarnu saradnju Zajedničke komisije za  evropske integracije PSBiH, čiji je domaćin bila Skupština Brčko distrikta BiH. 

U radu foruma su učestvovali predsjedavajući Zajedničke komisije za EU integracije BiH Nikola Lovrinović, predsjedavajući kolegija odbora za EU parlamenta Federacije BiH, Edin Mušić, sekretar odbora za EU integracije Željko Belina i predsjednik Komisije za EU integracije Skupštine Brčko distrikta BiH Srđan Blažić.

test

Na sastanku je dogovoreno da se prva sjednica parlamentarnog foruma održi u parlamentu BiH u Sarajevu u zadnjoj sedmici oktobra u čijem će radu učestvovati kompletne komisije za EU integracije u punom sastavu. Donijeta su i pravila prema kojima će forum raditi i sastajati se svaka tri mjeseca a po potrebi i češće, s tim da će se domaćin sastanka mijenjati svaki put.

2015-09-21 11.56.54

Načelno je dogovoren i dnevni red prve sjednice parlamentarnog foruma a teme će biti: izvještaj o napretku BiH na putu ka EU, reformska agenda, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i mehanizam koordinacije koji bi do tada trebao biti usvojen.

Učesnici sastanka su izrazili zadovoljstvo što će parlamentarni forum aktivno biti uključen u sva dešavanja koja će slijediti u vezi s obavezama koje čekaju BiH na putu ka EU.

Podijelite na društvenim mrežama