Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

62. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 14. oktobra 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati,  u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 58. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DIJELA PJEŠAČKE STAZE UZ DIO MAGISTRALNOG PUTA BANJA LUKA – BIJELJINA KROZ STAMBENO NASELJE GRBAVICA, K.O. GRBAVICA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG PUTA U URBANOM PODRUČJU DUBRAVE, ZASEOK TOMŠIĆI, K.O. DUBRAVE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI ULICE K.O. ULICE – BUKOVAC U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NEKATEGORISANOG PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI KREPŠIĆ K.O. KREPŠIĆ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG NEKATEGORISANOG PUTA ZA ZASELAK SLUGANOVIĆI,  K.O. VITANOVIĆI U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM S FIRMOM „MASTER-WOOD SIMIĆ“ D.O.O. BRČKO – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM S FIRMOM „ŽELJO“ D.O.O. BRČKO – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM S FIRMOM „GAFRO-KOMERC“ D.O.O. BRČKO – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O KRITERIJIMA I PROCEDURAMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA I VISINE SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNOG STATUSA RADNIKA KOJI SU RADILI U ODP TVORNICA OBUĆE „IZBOR“ BRČKO – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU ELABORATA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA MEĐUNARODNOG UNIVERZITETA „PRIMUS“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA MEĐUNARODNOG UNIVERZITETA „PRIMUS“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2015. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2014. GODINU - izvjestilac predsjednik Nadzornog odbora
 18. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 19. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. 12. 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U VEZI S BOBAR BANKOM A.D. BIJELJINA – izvjestilac glavni revizor
 26. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU- izvjestilac predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
 27.  RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI  ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2015. GODINE - izvjestilac šef Policije

 28. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S TUMAČENJEM ČLAN 6 ZAKONA O LIČNOJ KARTI DRŽAVLJANA BiH U DISTRIKTU BRČKO (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 29.  RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)

 30.  RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELJENJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH - (prijedlog zastupnice Sabire Mujkić)

 Raspoloživi radni materijal u elekroničkom obliku preuzmite OVDJE.

Podijelite na društvenim mrežama