65. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon nastavka 64. sjednice zakazanog za 26. novembar 2015. godine (četvrtak)  s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. VANREDNE I 62. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog kluba zastupnika SDP-a) – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Đorđa Kojića) – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ODLUKE O NAZIVIMA MATIČNIH PODRUČJA, NJIHOVIM SJEDIŠTIMA I TERITORIJALNIM OBLASTIMA – izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICAMA KOLONIJA I NOVI BROD U MZ BROD STAMBENO NASELJE „BROD“ BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA U STAMBENOM NASELJU GORNJI RAHIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA U MZ DUBRAVE, ZASEOK HRGOVČIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / IZGRADNJA TROTOARA U MZ DUBRAVE ZASEOK SELJANI – MIŠIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DVA ČLANA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac predsjednik Skupštine
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA DVA ČLANA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU DVA ČLANA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE KANCELARIJE GRADONAČELNIKA /INSPEKTORATA O BROJU ANGAŽOVANIH RADNIKA PO UGOVORU O DJELU, U KOJIM ODJELJENJIMA SU ANGAŽOVANI I ŠTA JE INSPEKTORAT BRČKO DISTRIKTA BiH PREDUZEO NA SANKCIONISANJU EVENTUALNOG KRŠENJA PROPISA – (prijedlog zastupnika Adnana Drapića)
 17. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAKNADAMA PRILIKOM IZRADE ZAKONA O OBRAZOVANJU (prijedlog zastupnika Ibrahima Kamenjaševića)
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RJEŠAVANJU ZAHTJEVA DRUGE RAZLIKE U CIJENI U PROJEKTU „PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA SISTEMA ZA PREČIŠĆAVANJE VODE RIJEKE SAVE U VODU ZA PIĆE KAPACITETA 330 l/s PO SISTEMU KLJUČ U RUKE“ (prijedlog zastupnika Miodraga Peranovića) – (čeka se dopuna)

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama