67. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavka 66. redovne sjednice zakazanog za 28. decembar 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 65. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNIM TRANSAKCIJAMA  – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE DEJTONSKA OD BROJA 162-172 I 250-262, K.O. BRČKO 2 I K.O. BRČKO 4, STAMBENO NASELJE „GLUHAKOVAC“ U BRČKOM – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI JAVNOG DOBRA, BROJ: 22-00214/15 OD 3. 12. 2015. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURU ZA IZBOR ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 11.  RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 12. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2015. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 14. DAVANJE SAGLASNOSTI NA  POSLOVNI PLAN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 16. DAVANJE SAGLASNOSTI NA  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 17. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU CJENOVNIKA USLUGA PARKIRANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH- – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 18. RAZMATRANJE GODIŠNJEG PLANA REVIZIJE ZA 2016. GODINU – izvjestilac glavni revizor
 19. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH– izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE– izvjestilac glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM – izvjestilac glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNU SIGURNOST – izvjestilac glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNE POSLOVE – izvjestilac glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE – izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE GRADONAČELNIKA  – izvjestilac glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO DISTRIKTA BiH“ – izvjestilac glavni revizor
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAKNADAMA PRILIKOM IZRADE ZAKONA O OBRAZOVANJU (prijedlog zastupnika Ibrahima Kamenjaševića) 

  Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama