Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

68. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 12. januara 2016. godine (utorak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNIM TRANSAKCIJAMA  – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU BRČKO DISTRIKTA BiH  – drugo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA BRČKO DISTRIKTA BiH  - drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH  - drugo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE DEJTONSKE OD BROJA 162 DO BROJA 172 I OD BROJA 250 DO BROJA 262, K.O. BRČKO 2 I K.O. BRČKO 4, STAMBENO NASELJE „GLUHAKOVAC“ U BRČKOM – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI JAVNOG DOBRA, BROJ: 22-00214/15 OD 3. 12. 2015. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI ZA IZBOR ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 14.  RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 15. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 16. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2016. GODINU– izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2015. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA  POSLOVNI PLAN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 20. DAVANJE SAGLASNOSTI NA  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU CJENOVNIKA USLUGA PARKIRANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH- – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 22. RAZMATRANJE AKCIONOG PLANA U VEZI SA ZAKLJUČKOM SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH, BROJ: 01-02-506/15 OD 23. 9. 2015. GODINE -   izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U VEZI SA BOBAR BANKOM A.D. BIJELJINA – izvjestilac glavni revizor
 24. RAZMATRANJE PLANA REVIZIJE ZA 2016. GODINU – izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH– izvjestilac glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE– izvjestilac glavni revizor
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM – izvjestilac glavni revizor
 28. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNU SIGURNOST – izvjestilac glavni revizor
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNE POSLOVE – izvjestilac glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE – izvjestilac glavni revizor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE GRADONAČELNIKA  – izvjestilac glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO DISTRIKTA BiH“ – izvjestilac glavni revizor
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAKNADAMA PRILIKOM IZRADE ZAKONA O OBRAZOVANJU (prijedlog zastupnika Ibrahima Kamenjaševića)
 34.  RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 35.  RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI SA ZASTUPNIČKIM PITANJEM „PITAM GRADONAČELNIKA I OSTALE NADLEŽNE ORGANE ŠTA ĆE PREDUZETI ZA ŠTETU KOJA JE NANESENA BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA U IZNOSU OD 43 MILIONA KM ZBOG DOVOĐENJA U ZASTARU DUGA ZA KOMUNALNE USLUGE? JE LI IKO OD NADLEŽNIH POKRENUO POSTUPAK PROTIV POČINITELJA OVOG DJELA – DISCIPLINSKI, KRIVIČNI, REGRESNI ILI BILO KAKAV DRUGI? – (prijedlog zastupnika Halila Ljuce)

Dostupni materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE.

 

Podijelite na društvenim mrežama