74. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka 73. redovne sjednice zakazanog za 21. april 2016. godine (četvrtak)  s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći: D N E V N I   R E D

 1. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ČLANA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 69. I 70. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 3. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O PODSTICAJU U PRIVREDU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE -  drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/REKONSTRUKCIJA PUTA U ZASEOKU ANĐELOVIĆI - MAROŠEVIĆI MZ DUBRAVE, K.O. DUBRAVE, STAMBENO NASELJE DUBRAVE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZGRADNJA BOČNOG KRAKA III OBORINSKE KANALIZACIJE U STAMBENOM NASELJU GRČICA I DIZDARUŠA, K.O. BRČKO 3, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE ĆAMILA SIJARIĆA U STAMBENOM NASELJU DIZDARUŠA, K.O. BRČKO 3 U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE BROJ 30-000057/16 OD 15. MARTA 2016. GODINE O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, BROJ 01-02-493/11 OD 7. DECEMBRA 2011. GODINE (IZGRADNJA DIJELA DODATNE VODOVODNE MREŽE U MZ BUKOVAC, K.O. DONJI RAHIĆ, URBANO PODRUČJE „ULICE BUKOVAC I D. RAHIĆ“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO JP „Putevi Brčko“
 12. DAVANJE SAGLASNOSTI NA  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO JP „Putevi Brčko“
 13. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO
 14. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac direktor Direkcije za finansije
 16. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U VEZI S BOBAR BANKOM A.D. BIJELJINA – izvjestilac glavni revizor
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU –  izvjestilac glavni pravobranilac
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2015. DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik NO
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – izvjestilac predsjednik Komisije
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31. DECEMBRA 2014. GODINE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA DIREKCIJE ZA FINANSIJE ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 26.  RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31. 12. 2014. GODINE JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac glavni revizor
 28. RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠTAJA O PRISTUPAČNOSTI RADNIH PROSTORA ZAKONODAVNIH TIJELA U BOSNI I HERCEGOVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM  - izvjestilac ombudsman za ljudska prava
 29.  RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)

Radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE.

 

     

Podijelite na društvenim mrežama