75. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavka 74. redovne sjednice zakazanog za 11. maj 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice

Za sjednicu je predložen sljedeći:     D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21. VANREDNE I 71. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZASTUPNICIMA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog kluba zastupnika SDP-a)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VLADI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog kluba zastupnika SDP-a)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O MLADIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje (prijedlog kluba zastupnika SDP-a)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Đorđa Kojića)prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O PODSTICAJU U PRIVREDU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE -  drugo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZGRADNJA KRAKA ULICE U STAMBENOM NASELJU GRČICA, K.O. BRČKO 3, U BRČKO DISTRIKTU BiH - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆEG NEKATEGORISANOG PUTA U ZASEOKU KABLINOVIĆI U MJESNOJ ZAJEDNICI SANDIĆI, K.O. SANDIĆI, U BRČKO DISTRIKTU BiH- izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZGRADNJA DIJELA ULICE ASIMA DERVIŠEVIĆA U STAMBENOM NASELJU KOLOBARA, U BRČKO DISTRIKTU BiH- izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZGRADNJA DIJELA PLANIRANE ULICE (KRAK ULICE B. KAURINOVIĆA) U STAMBENOM NASELJU GRČICA, K.O. BRČKO 2, U BRČKO DISTRIKTU BiH- izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/REKONSTRUKCIJA PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI STANOVI, K.O. STANOVI, U BRČKO DISTRIKTU BiH - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/REKONSTRUKCIJA ULICE ARIFA DERVIŠEVIĆA U STAMBENOM NASELJU KLANAC U BRČKO DISTRIKTU BiH- izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI JAVNOG DOBRA, BROJ: 22-002485/14 OD 15. 4. 2016. GODINE- izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI JAVNOG DOBRA, BROJ: 30-000188/15 OD 15. 4. 2016. GODINE- izvjestilac gradonačelnik
 16. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU CJENOVNIKA USLUGA PARKIRANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac predsjednik UO
 17. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU- izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O REZULTATIMA AKTIVNOSTI INSTITUCIJE OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BiH ZA 2015. GODINU- izvjestilac ombudsman za ljudska prava    
 19. RAZMATRANJE INICIJATIVA KOMISIJE ZA RAD ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU, SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH, ZA IZNALAŽENJE MOGUĆNOSTI U VEZI S OSLOBAĐANJEM PLAĆANJA PARTICIPACIJE ZA ZDRAVSTVENE USLUGE ZA SVA OSIGURANA LICA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prijedlog Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu
 20. RAZMATRANJE INFORMACIJE -  „DA LI SE VOLONTERIMA, KOJI SU SE JAVILI NA KONKURS, VRŠI NAPLAĆIVANJE VOLONTERSKOG STAŽA U JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH“ – (prijedlog zastupnice Lidije Ljubojević)

Raspoloživi materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

 

Podijelite na društvenim mrežama