76. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavaka 74. i 75. redovne sjednice zakazanih za 25. maj 2016. godine (srijeda),  s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:        D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 72. i 73.  REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O KANCELARIJI ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM LICIMA KOJE OSNIVA BRČKO DISTRIKT BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI – drugo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNIM TRANSAKCIJAMA  – drugo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENJE UGOVORA – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZGRADNJA DIJELA ULICE BAŠESKIJA OD BROJA 172 DO BROJA 190 U STAMBENOM NASELJU BRODUŠA 1, I FAZA, K. O. BRČKO 4 (IZLAGANJE) I K. O. BRČKO 2 U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PUTA U ZASEOKU SELJANI U MZ DUBRAVE – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PUTA U ZASEOKU STANIŠIĆI U MZ GORNJI BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA ULICE U NASELJU OBRENOVIĆI U MZ GORNJI BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JP „PUTEVI BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO JP „Putevi Brčko“
 16. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „PUTEVI BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO JP „Putevi Brčko“
 17. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO
 18. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE JAVNOG IZVJEŠTAJA ZA 2014. GODINU UREDA ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1.  1.  2015. – 31. 12. 2015. GODINE -  direktor Kancelarije za pravnu pomoć
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR 2015. – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni tužilac
 23. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUARA 2015. – 31. DECEMBRA 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik Pravosudne komisije
 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU APELACIONOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUARA 2015. – 31. DECEMBRA 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik Apelacionog suda
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUARA 2015. – 31. DECEMBRA 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik Osnovnog suda.

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE.

Podijelite na društvenim mrežama