Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

79. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 13. jula 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:                 D N E V N I R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 76., 77. I 78. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA (prijedlog kluba zastupnika SNSD-a) – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU BRČKO DISTRIKTA BIH – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA USLOVE KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA KORIŠTENJE, BEZ NAKNADE, DIREKTNIM SPORAZUMOM ORGANIZACIJI-UDRUŽENJU „ROMI NA DJELU“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH/REKONSTRUKCIJA ULICE DUBRAVICE-BODERIŠTE, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA KORIŠTENJE, BEZ NAKNADE DIREKTNIM SPORAZUMOM ORGANIZACIJI „UDRUŽENJE PENZIONERA – UMIROVLJENIKA, KORISNICI PIO/MIO“ BRČKO DISTRIKT BiH– izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OSMOJ EMISIJI OBVEZNICA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU VERIFIKOVANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE – izvjestilac gradonačelnik
 12. DAVANJE SAGLASNOSTI NA STATUT JP „RADIO BRČKO“ d.o.o. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO
 13. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE – AKCIONOG PLANA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA REALIZOVANJE KAPITALNIH PROJEKATA VODOSNADBIJEVANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE INFORMACIJE O PRAVU NA BESPLATNI BOLNIČKI BORAVAK RODITELJA DJECE SMJEŠTENE U ZDRAVSTVENE USTANOVE (prijedlog zastupnika Željka Antića)

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE.

Podijelite na društvenim mrežama