79. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 13. jula 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:                 D N E V N I R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 76., 77. I 78. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA (prijedlog kluba zastupnika SNSD-a) – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU BRČKO DISTRIKTA BIH – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA USLOVE KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA KORIŠTENJE, BEZ NAKNADE, DIREKTNIM SPORAZUMOM ORGANIZACIJI-UDRUŽENJU „ROMI NA DJELU“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH/REKONSTRUKCIJA ULICE DUBRAVICE-BODERIŠTE, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA KORIŠTENJE, BEZ NAKNADE DIREKTNIM SPORAZUMOM ORGANIZACIJI „UDRUŽENJE PENZIONERA – UMIROVLJENIKA, KORISNICI PIO/MIO“ BRČKO DISTRIKT BiH– izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OSMOJ EMISIJI OBVEZNICA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU VERIFIKOVANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE – izvjestilac gradonačelnik
 12. DAVANJE SAGLASNOSTI NA STATUT JP „RADIO BRČKO“ d.o.o. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO
 13. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE – AKCIONOG PLANA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA REALIZOVANJE KAPITALNIH PROJEKATA VODOSNADBIJEVANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE INFORMACIJE O PRAVU NA BESPLATNI BOLNIČKI BORAVAK RODITELJA DJECE SMJEŠTENE U ZDRAVSTVENE USTANOVE (prijedlog zastupnika Željka Antića)

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE.

Podijelite na društvenim mrežama