Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

2. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 14. 12. 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ČLANOVA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA PRVE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 3. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 4. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RJEŠAVANJU PROBLEMA O NAJAVLJENOM PREKIDU PRIJEVOZA UČENIKA – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku (prijedlog zastupnika Ilije Marića)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA BiH - po hitnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika SDA)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU BRČKO DISTRIKTA BiH - po hitnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika SDA)
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – prvo čitanje
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU RASPOREDA SJEDENJA ZASTUPNIKA I DRUGIH LICA U SALI ZA PLENARNA ZASJEDANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA ČETIRI ČLANA  IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU NASELJA DUBRAVE – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA IZ SREDSTAVA BUDŽETSKIH REZERVI – ZA POTREBE SANIRANJA POSLJEDICA OBILNIH KIŠNIH PADAVINA 5. 6. 2016. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OBAVLJANJU DJELATNOSTI OD OPĆEG INTERESA – izvjestilac gradonačelnik
 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (od 3. 8. 2016. godine) - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 19. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (od 18. 8. 2016. godine) - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 20. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“  D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 22. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 23. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI POSLOVNOG PLANA JP „LUKA BRČKO“ ZA 2016. GODINU U DIJELU „INVESTICIJA“ – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU  - izvjestilac direktor
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2016. GODINE – izvjestilac pravobranilac
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 27.  RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2016. - 2018. GODINE – izvjestilac predsjednik Skupštine
 30. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA VSTV-a ZA 2015. GODINU – izvjestilac predsjednik VSTV
 31. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 32. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH MJESTA U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU BEZBJEDNOSTI ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2016. GODINE – izvjestilac šef Policije
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUARA 2016. – 30. JUNA 2016. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDENOJ KONTROLI ZAKONITOSTI POSTUPANJA (dostavljena od JZU „Zdravstveni centar Brčko“) – izvjestilac direktor JZU

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama