2. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 14. 12. 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ČLANOVA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA PRVE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 3. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 4. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RJEŠAVANJU PROBLEMA O NAJAVLJENOM PREKIDU PRIJEVOZA UČENIKA – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku (prijedlog zastupnika Ilije Marića)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA BiH - po hitnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika SDA)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU BRČKO DISTRIKTA BiH - po hitnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika SDA)
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – prvo čitanje
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU RASPOREDA SJEDENJA ZASTUPNIKA I DRUGIH LICA U SALI ZA PLENARNA ZASJEDANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA ČETIRI ČLANA  IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU NASELJA DUBRAVE – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA IZ SREDSTAVA BUDŽETSKIH REZERVI – ZA POTREBE SANIRANJA POSLJEDICA OBILNIH KIŠNIH PADAVINA 5. 6. 2016. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OBAVLJANJU DJELATNOSTI OD OPĆEG INTERESA – izvjestilac gradonačelnik
 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (od 3. 8. 2016. godine) - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 19. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (od 18. 8. 2016. godine) - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 20. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“  D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 22. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 23. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI POSLOVNOG PLANA JP „LUKA BRČKO“ ZA 2016. GODINU U DIJELU „INVESTICIJA“ – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU  - izvjestilac direktor
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2016. GODINE – izvjestilac pravobranilac
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 27.  RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2016. - 2018. GODINE – izvjestilac predsjednik Skupštine
 30. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA VSTV-a ZA 2015. GODINU – izvjestilac predsjednik VSTV
 31. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 32. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH MJESTA U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU BEZBJEDNOSTI ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2016. GODINE – izvjestilac šef Policije
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUARA 2016. – 30. JUNA 2016. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDENOJ KONTROLI ZAKONITOSTI POSTUPANJA (dostavljena od JZU „Zdravstveni centar Brčko“) – izvjestilac direktor JZU

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama