NEDOPUSTIVO DA SE ODREDBE ZAKONA O PRAZNICIMA ODNOSE SAMO NA ZAPOSLENE U INSTITUCIJAMA

mala Milić 4Predsjednik Skupštine Distrikta Brčko Siniša Milić poručio je da će za narednu sjednicu Skupštine kandidovati izmjenu Zakona o praznicima kojom će se definisati prekršajne sankcije za pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu i preduzetnike koji budu kršili odredbe Zakona o neradnim danima.

Predsjednik Milić je rekao da je za izmjenu ovog zakona dobio podršku od Sindikata i da očekuje da će i poslanici iskazati razumijevanje za ovaj prijedlog. 

„Nedopustivo je da se odredbe Zakona o praznicima, kojim su definisani neradni dani u Brčkom, u praksi, odnose samo na zaposlene u institucijama Distrikta, dok većina ostalih radnika nemaju tu privilegiju. Radi se o ukupno pet neradnih dana u godini i žalosno je da zaposleni u realnom sektoru nemaju prava na taj minimum prava“, rekao je predsjednik Milić.

Podsjetio je da je smisao Zakona da pruži istovjetnu zaštitu radnicima bez obzira da li rade u realnom ili javnom sektoru.

„Nažalost, inspekcijske službe u Brčkom nisu mogle intervenisati u slučajevima nepoštovanja Zakona, jer Zakon nije propisao prekršajne sankcije za pravna lica i preduzetnike koji rade u vrijeme praznika“, istakao je predsjednik Milić.

Napomenuo je da bi gradonačelnik i predsjednik Pravosudne komisije trebali da izdaju uputstvo kojim će se odrediti vrsta i obim vršenja vitalnih usluga koje moraju funkcionisati i za vrijeme neradnih dana te da bi se izuzetak odnosio i na djelatnosti čija tehnologija podrazumijeva neprekidan rad.

Podijelite na društvenim mrežama