ŽARKO ĆOSIĆ VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Skupština Brčko distrikta BiH je na prijedlog Komisije za borbu protiv korupcije imenovala diplomiranog pravnika Žarka Ćosića na mjesto vršioca dužnosti direktora Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH.

Vršilac dužnosti direktora može ostati na toj funkciji samo šest mjeseci, a za to vrijeme sprovest će se konkursna procedura vezana za izbor direktora i dva zamjenika.

Jedan dio zaposlenih u Kancelariji za prevenciju korupcije, u skladu sa zakonom, preuzet je iz Kancelarije za žalbe i pritužbe Vlade Brčko distrikta BiH, dok će se ostala upražnjena radna mjesta popuniti putem javnog konkursa.

Podijelite na društvenim mrežama