5. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 8. 2. 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE OPĆE POLITIKE  BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2017. – 2020. GODINE – izvjestilac predsjednik Skupštine
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH SKUPŠTINSKIH KOMISIJA – izvjestilac predsjednik Skupštine
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PUTA ZA ZASELAK PAVIĆI U MZ VITANOVIĆI – izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA U MZ BUZEKARA – izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA U URBANOM PODRUČJU REPINO BRDO U MZ ŠATOROVIĆI – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE JOAKIMA VUJIĆA U STAMBENOM NASELJU KLANAC – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI ULOVIĆ – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – RADI IZGRADNJE PJEŠAČKE STAZE KROZ STAMBENO NASELJE GRBAVICA  – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG PLANA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 9. 2016. GODINE  – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2015. GODINU – izvjestilac predsjednik Nadzornog odbora
 14. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI PREPORUKA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA SPECIJALNIM IZVJEŠTAJEM O PRISTUPAČNOSTI RADNIH PROSTORA ZAKONODAVNIH TIJELA U BOSNI I HERCEGOVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM - izvjestilac predstavnik kancelarije  Ombudsmena
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O IZVJEŠTAJU ZA BiH ZA 2016. GODINU POSVEĆENU EVROPSKIM INTEGRACIJAMA – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S ISPUNJENJEM MJERA IZ AKCIONOG PLANA ZA PROVOĐENJE MJERA IZ REFORMSKE  AGENDE ZA PERIOD 2015. – 2018. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE PLANA REVIZIJE ZA 2017. GODINU  - izvjestilac glavni revizor
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDENOJ KONTROLI ZAKONITOSTI POSTUPANJA (dostavljena od JZU „Zdravstveni centar Brčko“) – izvjestilac direktor JZU

Materijal za sjednicu je dostupan OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama