NA PRIPREMNOM SASTANKU UTVRĐEN DNEVNI RED ZA 10. REDOVNU SJEDNICU

mala Pripremni 10. RS Na pripremnom sastanku šefova poslaničkih klubova danas je utvrđen dnevni red za 10. redovnu sjednicu Skupštine Brčko distrikta BiH od 39 tačaka.

Na dnevnom redu, između ostalog, naći će se nacrti zakona o dopunama zakona o plaćama i naknadama budžetskih korisnika za nekoliko institucija Distrikta, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Ivo Filipović rekao je da su u dnevni red, na prijedlog Vlade,  uvršteni i Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2020. godinu, nacrti zakona o javnoj imovini Brčko distrikta i zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Potpredsjednik je dodao da će se poslanici na narednom zasjedanju izjasniti i o nekoliko odluka o utvrđivanju javnog interesa.

Deseta redovna sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH održat će se u srijedu, 16. juna po okončanju nastavka devete redovne sjednice. 

Podijelite na društvenim mrežama