10. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 16. juna 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BIH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA BRČKO DISTRIKTA BIH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI  ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH - prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH -  prvo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI - prvo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA  U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH, IZBORNOJ KOMISIJI BRČKO DISTRIKTA BiH I KANCELARIJI ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH  - prvo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU – drugo čitanje (prijedlog grupe poslanika)
 12. 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA – izvjestilac predsjednik Skupštine
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA – izvjestilac predsjednik Skupštine
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE  U MZ KREPŠIĆ II – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U URBANOM PODRUČJU VITANOVIĆI – izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U STAMBENOM NASELJU BRODUŠA – izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U MZ ULICE – izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U MZ BRKA – izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE U ULICI PRNJAVOR – izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U MZ BIJELA – izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA – izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2020. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 25. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 26. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPOREĐIVANJU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA ZA 2020. GODINU JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 27. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA  JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA POSEBNE KOMISIJE O PREGLEDU DOKUMENTACIJE O PRAVDANJU SREDSTAVA UDRUŽENJA GRAĐANA KOJIMA NISU PRIHVAĆENA PRAVDANJA ZA 2019. GODINU – izvjestilac predsjedavajući Komisije
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31. 12. 2020. GODINE RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA „RGFBD“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2020. GODINE –  izvjestilac glavni revizor
 31. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU OSOBA KOJE SU ISPUNILE USLOVE ZA PENZIJU, A JOŠ SE NALAZE U RADNOM ODNOSU U INSTITUCIJAMA I SUBJEKTIMA ČIJI JE OSNIVAČ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanika Šemse Sakovića) – izvjestilac gradonačelnik
 32. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S JAVNIM POZIVOM UDRUŽENJIMA GRAĐANA (prijedlog poslanice Milijane Simić) – izvjestilac gradonačelnik
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ANGAŽOVANJU LICA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA U ODJELJENJU ZA OBRAZOVANJE (prijedlog poslanika Šemse Sakovića) – izvjestilac gradonačelnik
 34. 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI ODLUKE O USVAJANJU PRIJEDLOGA MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONISANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH, broj: 01-02-150/17 od 7. 6. 2017. godine (prijedlog Kluba poslanika NiP-a) –  izvjestilac direktor JP „Komunalno Brčko“
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANICE MILIJANE SIMIĆ – izvjestilac gradonačelnik
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA ZORANA KOKANOVIĆA – izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STIPENDIRANJU STUDENATA (prijedlog poslanika Bore Ristića, Velibora Babića i Damira Bulčevića) –  izvjestilac gradonačelnik
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA DAMIRA BULČEVIĆA O ANGAŽOVANJU LICA PO UGOVORIMA O POSEBNIM, PRIVREMENIM POSLOVIMA I UGOVORIMA O DJELU –  izvjestilac gradonačelnik
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE O USPOSTAVLJANJU REGISTRA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA KOJI POSLUJU S ORGANIMA UPRAVE I INSTITUCIJAMA DISTRIKTA KAO I PRAVNIM LICIMA ČIJI JE OSNIVAČ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog Kluba poslanika SP-a) – izvjestilac gradonačelnik.

Elektronsku verziju dostupnih radnih materijala preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama