ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10) i članova 64, 129 i 130 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 54/18 – prečišćeni tekst, 17/20 i 24/20), razmatrajući Nacrt zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 10. redovnoj sjednici, održanoj 16. juna 2021. godine, donosi

O D L U K U

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU

ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1

 

          Ovom odlukom uređuje se način održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

 

Član 2

 

          Nosioci aktivnosti provođenja javne rasprave su Zakonodavna komisija Skupštine Brčko distrikta BiH i Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Vlade Brčko distrikta BiH.

Član 3

 

Zadužuju se Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlada Brčko distrikta BiH da u roku od dva (2) dana od dana usvajanja ove odluke, Nacrt zakona iz člana 1 ove odluke učine dostupnim na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba i web-stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

 

Član 4

 

          Javna rasprava održat će se u srijedu 30. juna 2021. godine u 17 sati u velikoj sali Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član 5

 

Finansijska sredstva za organizovanje i provođenje javne rasprave obezbijedit će Vlada Brčko distrikta BiH.

Član 6

 

          Nakon sprovedene javne rasprave Zakonodavna komisija Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će rezultate kompletne rasprave i podnijeti Skupštini izvještaj s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.

 

Član 7

 

Zapisnici s javne rasprave dostavit će se zastupnicima Skupštine Brčko distrikta BiH, Zakonodavnoj komisiji Skupštine Brčko distrikta BiH, Kancelariji za upravljanje javnom imovinom Vlade Brčko distrikta BiH, gradonačelniku Brčko distrikta BiH, prije nego što se Nacrt zakona uputi u proceduru drugog čitanja.

Član 8

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-2693/21

Brčko, 16. juna 2021. godine

                             PREDSJEDNIK SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

                                                                          Mr. sci. Siniša Milić

 

Dostavljeno:

  1. Predsjedniku
  2. Dopredsjedniku
  3. Gradonačelniku
  4. Uredu za upravljanje javnom imovinom
  5. Zakonodavnoj komisiji Skupštine Brčko distrikta BiH
  6. Sektoru za opće poslove i strateško planiranje
  7. Arhivi

Podijelite na društvenim mrežama