11. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 1. jula 2021. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice. 

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA S 9. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREKRŠAJIMA BRČKO DISTRIKTA  BiH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog klubova poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH STANJEM PRIRODNE NESREĆE ZBOG COVID-19 U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje (prijedlog klubova poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI  ZAKONA O DJEČIJOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje (prijedlog klubova poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU – drugo čitanje (prijedlog grupe poslanika)
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI  ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI – drugo čitanje
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA  U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH, IZBORNOJ KOMISIJI BRČKO DISTRIKTA BiH I KANCELARIJI ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA U MZ TRNJACI – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA VODOVODNE MREŽE U MZ GORNJE DUBRAVICE – izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U MZ STARI RASADNIK – izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA POSEBNE KOMISIJE O PREGLEDU DOKUMENTACIJE O PRAVDANJU SREDSTAVA UDRUŽENJA GRAĐANA KOJIMA NISU PRIHVAĆENA PRAVDANJA ZA 2019. GODINU – izvjestilac predsjedavajući Komisije
 20. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU  I OBRAZOVANJU KADROVA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanika Milijane Simić) – izvjestilac direktor JZU
 21. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU OSOBA KOJE SU ISPUNILE USLOVE ZA PENZIJU, A JOŠ SE NALAZE U RADNOM ODNOSU U INSTITUCIJAMA I SUBJEKTIMA ČIJI JE OSNIVAČ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanika Šemse Sakovića)  – izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S JAVNIM POZIVOM UDRUŽENJIMA GRAĐANA (prijedlog poslanika Milijane Simić) – izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ANGAŽOVANJU LICA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA U ODJELJENJU ZA OBRAZOVANJE (prijedlog poslanika Šemse Sakovića) – izvjestilac gradonačelnik
 24. 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI ODLUKE O USVAJANJU PRIJEDLOGA MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONISANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH, broj: 01-02-150/17 od 7. 6. 2017. godine (prijedlog Kluba poslanika NiP-a)  
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA MILIJANE SIMIĆ – izvjestilac gradonačelnik
 26. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA ZORANA KOKANOVIĆA – izvjestilac gradonačelnik
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STIPENDIRANJU STUDENATA (prijedlog poslanika Bore Ristića, Velibora Babića i Damira Bulčevića) – izvjestilac gradonačelnik
 28. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA DAMIRA BULČEVIĆA O ANGAŽOVANJU LICA PO UGOVORIMA O POSEBNIM, PRIVREMENIM POSLOVIMA I UGOVORIMA O DJELU – izvjestilac gradonačelnik
 29. RAZMATRANJE INFORMACIJE O USPOSTAVLJANJU REGISTRA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA KOJI POSLUJU S ORGANIMA UPRAVE I INSTITUCIJAMA DISTRIKTA KAO I PRAVNIM LICIMA ČIJI JE OSNIVAČ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog Kluba poslanika SP-a) – izvjestilac gradonačelnik
 30. RAZMATRANJE INFORMACIJE O JAVNOM OBJAVLJIVANJU SVIH PLAĆENIH RAČUNA ORGANA JAVNE UPRAVE, INSTITUCIJA, JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA, ZAVODA I FONDOVA BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog Kluba poslanika PDP-a)
 31. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPKU I DINAMICI IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE (u vezi s poslaničkim pitanjem poslanika Branislava Markovića) - izvjestilac gradonačelnik.

Napomena: Raspoloživi radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama