7. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 15. marta 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. REDOVNE I 2. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O MLADIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DIREKCIJI ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TREZORU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI  BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU  NA DOHODAK – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE PRIMJENE ZAKONA O SPOMENICIMA I SIMBOLIMA - izvjestilac predsjednik Skupštine
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU NERADNIH DANA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA PERIOD MART 2017. – JANUAR 2018. GODINE – izvjestilac predsjednik Skupštine
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH - REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE U STAMBENOM NASELJU BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PUTA U NASELJU HUKELJI – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH – REKONSTRUKCIJA NEKATEGORISANOG PUTA U MZ ČANDE – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac gradonačelnik
 16. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2016. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 18. RAZMATRANJE  I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O OCJENI RADA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU  – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 19. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRAVU NA BESPLATNI BOLNIČKI BORAVAK RODITELJA DJECE SMJEŠTENE U JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog zastupnika Željka Antića) – izvjestilac direktor JZU

Materijalle u elektronskom obliku preuzmite OVDJE

NAPOMENA: Materijale pod tačkom 8 i 9 su sa prethodne sjednice -> 06 SJEDNICA!

Podijelite na društvenim mrežama