ODRŽAN PRIPREMNI SASTANAK ŠEFOVA POSLANIČKIH KLUBOVA

mala Pripremni 12. rs 2 Šefovi poslaničkih klubova održali su danas pripremni sastanak na kojem su utvrdili dnevni red za 12. redovnu sjednicu Skupštine Brčko distrikta BiH koja će biti održana 14. jula 2021. godine po okončanju 11. redovnog zasjedanja.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je da će se na dnevnom redu naći Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina te da je ta intervencija neophodna  da bi se mogla donijeti odluka o formiranju vijeća nacionalnih manjina na prostoru Distrikta Brčko.

Predsjednik Milić je napomenuo je da će se u drugom čitanju naći Nacrt zakona o izmjenama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19, kao i nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti i Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu.

„Ostale tačke su uglavnom tačke koje se tiču izvještaja o radu i funkcionisanja javnih preduzeća i ustanova Brčko distrikta, kao i nekoliko informacija poslanika kojima Skupština realizuje svoju nadzornu funkciju nad radom izvršnih institucija vlasti“; naveo je predsjednik Milić.

Dodao je da je na pripremnom sastanku zauzeto stanovište da šefovi odjeljenja Vlade, odnosno njihovi predstavnici obavezno moraju da prisustvuju sjednicama Skupštine radi kvalitetnije diskusije i davanja kvalitetnijih odgovora na pitanja koja poslanici mogu postaviti tokom rasprave o tačkama dnevnog reda.

Podijelite na društvenim mrežama