12. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 11. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 14. jula 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice. 


Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku (prijedlog Komisije za zaštitu ljudskih prava)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH STANJEM PRIRODNE NESREĆE ZBOG COVID-19 U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog klubova poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI  ZAKONA O DJEČIJOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – drugo čitanje (prijedlog klubova poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA FEKALNOG KOLEKTORA U DIJELU URBANOG PODRUČJA GORNJI RAHIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U STAMBENOM NASELJU KOLOBARA - izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U DIJELU URBANOG PODRUČJA GORNJI RAHIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA „CIGLANE“ U BRČKOM -  izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BIH IZ REDA GRAĐANA - izvjestilac predsjednik Skupštine
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRODUŽENJU MANDATA GLAVNOG REVIZORA I DVA ZAMJENIKA  GLAVNOG  REVIZORA U KANCELARIJI ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BIH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA IZBOR  I IMENOVANJE  GLAVNOG REVIZORA I DVA ZAMJENIKA  GLAVNOG  REVIZORA U KANCELARIJI ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BIH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 17. DAVANJE ODOBRENJA NA USLOVE KONKURSA ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH NA PERIOD OD ČETIRI GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA 2020. GODINU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac direktor
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA ZA 2020. GODINU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 20. DAVANJE ODOBRENJA NA ZAVRŠNI RAČUN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI NERASPOREĐENE NETO DOBITI IZ 2017. GODINE RADI POKRIĆA GUBITKA POSLOVANJA PRIKAZANOG U ZAVRŠNOM RAČUNU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 22. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JP  „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2020. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2020. GODINU - izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU - izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU -  izvjestilac direktor
 27. DAVANJE ODOBRENJA NA IZVJEŠTAJ O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU -  izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 28. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANJU CIJENE RADA U JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH -  izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU PO ZAKLJUČKU SKUPŠTINE BROJ: 01-02-590/21 OD 28. 1. 2021. GODINE – izvjestilac Komisija
 30. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA KOMUNALNU, JAVNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLINE PO ZAKLJUČKU SKUPŠTINE BROJ: 01-02-590/21 OD 28.1.2021. GODINE – izvjestilac Komisija
 31. RAZMATRANJE KVARTALNOG IZVJEŠTAJA ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac član UO
 32. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U CENTRU GRADA (prijedlog poslanika Bore Ristića) -izvjestilac gradonačelnik
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA ZORANA KOKANOVIĆA – izvjestilac gradonačelnik


 Raspoloživi radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama